Til hovedinnhold
Norsk English

Hydro øker farten mot nullutslipp – utvider samarbeidet med SINTEF

Skal finne veien til nullutslipps produksjon sammen. Hydros konsernsjef Hilde Aasheim og SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv markerer ny og utvidet samarbeidsavtale i Trondheim 7. mars 2022. Foto: SINTEF/Stein Mortensholm
Industri- og energiselskapet skal nå samarbeide både tettere og bredere med SINTEF med mål om å øke farten på omstillingen til å bli nullutslippsprodusent.

– Hydro har utviklet et detaljert og konkret veikart for å avkarbonisere sine produkter og jobber med resirkulering, CCS og en prosess kalt HalZero for karbonfritt primæraluminium. Mye av teknologien som gjør nullutslipps industri mulig er ikke oppfunnet ennå, derfor må vi skalere opp innsatsen og utforske helt nye muligheter og innfallsvinkler som kan gi bedre løsninger, sier konsernsjef Hilde Aasheim i Norsk Hydro.

Hydro har arbeidet tett sammen med SINTEF gjennom mange tiår og ser nå at omfanget av prosjekter spenner videre tematisk enn tidligere. Samarbeidet har historisk dreid seg mye om aluminium, med et naturlig fokus på aluminiumsproduksjon med lave CO2-utslipp i de senere årene. Nå inkluderes flere forretningsområder i samarbeidet og avtalen flyttes derfor fra Hydro Aluminium og opp til konsernnivået. Den nye avtalen har fem års varighet med mulighet for forlengelse.

– I dag har vi hatt innlegg og diskusjoner om noen saker Hydro er spesielt interessert i å utvikle kunnskap og løsninger på nå, som batterier, hydrogen og teknologiutvikling innen aluminium. Alle temaene er områder hvor vi befinner oss i verdensklasse faglig, og kommer til å utvikle oss enda raskere på nå når vi nå skal jobbe sammen med Hydro om å øke kunnskapsproduksjonen til fordel for hele landets konkurransekraft på veien mot nullutslippssamfunnet, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Det grønne skiftet, et atom om gangen

Avtalesigneringen ble markert med et faglig arrangement hvor det ble holdt innlegg om hydrogen, batterier og den hybride arbeidshverdagen. Deretter besøkte Hydros konsernsjef laboratorier hvor transmisjonselektronmikroskopi brukes til å studere materialer på nano- og atomnivå i SINTEF og NTNU sitt felles Transmission electron microscopy (TEM) Gemini Centre. Et besøk i det nylig etablerte SFI-senteret PhysMet avsluttet arrangementet.

One atom at a time: Kunnskapen som vil utløse nye innovative materialløsninger for en bærekraftig produksjon finnes blant annet på atomnivået. Foto: SINTEF/Stein Mortensholm
Hydros konsernsjef Hilde Aasheim og SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv signerer ny og utvidet samarbeidsavtale i Trondheim 7. mars 2022. Foto: SINTEF/Stein Mortensholm

Kontaktperson