Til hovedinnhold
Norsk English

Åpnet poliklinikk for hjemmesykehus

Leger og sykepleiere klipper over snor
Hjemmesykehuset ved Kristiansund sykehus er nå offisielt åpnet. Foto: Signe Sefland, Helseinnovasjonssenteret
Kristiansund sykehus har nå åpnet poliklinikk for hjemmesykehus, der utvalgte pasienter med behov for intravenøs antibiotikabehandling får behandling og oppfølging hjemme.

Hjemmesykehuset ble offisielt åpnet onsdag 15. juni. Det fire år lange prosjektet, der forskere fra SINTEF har bidratt, har nå resultert i et tilbud for utvalgte pasienter med behov for intravenøs antibiotikabehandling ved Kristiansund sykehus.

Den nye tjenesten, som er frivillig, samsvarer godt med satsingen på pasientens helsetjeneste og det utadvendte sykehus i Nasjonal helse- og sykehusplan, skriver Helseinnovasjonssenteret. Sykehuset skal komme nærmere pasientene.

Hjemmesykehus er helsetjenester i form av behandling og oppfølging i hjemmet av pasienter med akutte eller kroniske tilstander som trenger behandling av spesialisthelsetjenesten, og hvor tilstanden tilsier at det er forsvarlig å få behandling og oppfølging i hjemmet. 

Bedre livskvalitet for pasienter

– Hovedmålet er bedre livskvalitet for pasientene, sier SINTEF-forsker Silje Bøthun tidligere uttalt til Gemini.

Sammen med Helse Møre og Romsdal, Sykehusapotekene Midt-Norge, Helseinnovasjonssenteret, Kristiansund kommune med Regionalt responssenter og Utviklingsenhet for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal har SINTEF bidratt i utviklingen og kvalitetssikringen av hjemmesykehuset. Brukermedvirkning har vært svært viktig i utviklingen av tjenesten, og tjenestedesign har derfor vært en sentral metodikk for å ivareta brukernes opplevelser.

- I tillegg til at vi har jobbet tett med brukerne, har det gode samarbeidet med alle partnerne i prosjektet vært helt avgjørende for at det har blitt så vellykket. Vi gleder oss over at hjemmesykehuset nå er i drift og forhåpentligvis vil gi pasienter bedre livskvalitet, sier Bøthun.

Vanligvis må pasienter som har en infeksjonsdiagnose og som har behov for intravenøs behandling, være innlagt på sykehus og enkelte må være i isolat i flere uker. Ved hjemmesykehuset kan pasientene nå motta denne behandlingen uavhengig av hvor de bor. Pasientene kan være på jobb eller skole, ute på tur, på trening eller gjøre vanlige aktiviteter.

- Mer bærekraftig tjeneste

- Tjenestemodellen for intravenøs antibiotika i hjemmet blir likeverdig og mer bærekraftig, sier avtroppende prosjektleder Inger Stokke.

Pasienten får innlagt et kateter og en elektronisk pumpe som er forhåndsinnstilt til å levere doser med antibiotika til rett tid på døgnet. Dermed kan utvalgte pasienter nå få nøyaktig samme behandling og oppfølging hjemme som på sykehuset.

To dedikerte sykepleiere i medisinsk poliklinikk skal koordinere tjenesten og fungere som veiledere for pasienter, pårørende, helsepersonell og samarbeidspartnere i sykehuset, sykehusapoteket og for helsetjenesten i kommunene. Sykehuslegen har behandlingsansvaret. Pasienten har også en mobil trygghetsalarm, slik at pasienter raskt kan komme i kontakt med helsetjenesten og legges inn igjen ved behov.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson