Til hovedinnhold
Norsk English

Statsbudsjett med riktig retning for forskning

Vi vet at forskning og innovasjon er helt avgjørende for å skape ny konkurransekraft i norske bedrifter, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv. (Foto: SINTEF/Terje Trobe)
SINTEF mener forslaget til statsbudsjett viser en vilje til å satse på forskning og innovasjon.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ligger det en samlet offentlig bevilgning til forskning og utvikling (FoU) på 40,9 milliarder kroner. Dette er en realøkning på 2,1 prosent, mens det i årets budsjett var en realnedgang. 

"Forslaget viser en vilje til å satse på forskning og innovasjon, men det er rom for forbedringer. Norge står midt i en stor omstilling med grønt skifte og stor usikkerhet på grunn av pandemien. Vi vet at forskning og innovasjon er helt avgjørende for å skape ny konkurransekraft i norske bedrifter", sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.  

Hun trekker spesielt fram følgende punkter: 

  • Vi i SINTEF vil særlig fremheve satsingen på den europeiske forskningsarenaen som positivt i årets statsbudsjett. Norge må være med i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Bare slik kan vi konkurrere og samarbeide med de beste. 
  • Vi er også fornøyd med at de teknisk-industrielle forskningsinstituttene får økt sin grunnbevilgning. Det er nødvendig å fortsette denne opptrappingen, som vil gi oss styrke til å ta fram ny grønn teknologi som norske bedrifter vil trenge framover. Vi vil også få større muligheter til å lage nye bedrifter der vi i dag ikke har et sterkt næringsliv. 
  • Og så er vi i dag godt fornøyd med at regjeringen gir midler til prosjektering av Ocean Space Centre, fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi.

Det er også rom for forbedringer i budsjettet: 

  • Vår bærekraft avhenger av nye løsninger innenfor helse og samferdsel. Her er det behov for en kraftig satsing på Forskning og innovasjon.  
  • Forskningsinstituttene er bedriftenes viktigste partner i EU. Kostnadsdekning for instituttene i EU-prosjekter der norske aktører vinner gjennom må gjøres permanent, og kan ikke stadig være en midlertidig pilotordning (Stim-EU-ordningen). 

Kontaktperson