Til hovedinnhold
Norsk English

Gode nyheter for Ocean Space Centre i statsbudsjettet for 2021

Foto: Sigmund Bolme/NTNU
Statsbudsjett for 2021 ble offentligjort i dag 7. oktober, og regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Laboratories.

Viseadministrerende direktør i SINTEF Ocean Merete Øverli Moldestad er glad for nyheten:

- Dette er veldig gode nyheter for SINTEF og norsk næringsliv. Ocean Space Centre er viktig for å befeste Norges rolle som havnasjon og lede vei i det grønne skiftet og omstillingen vi står foran. Løsningen på mange av de betydelige utfordringene vi møter vil finne sin løsning i havet, og derfor er det ekstra gledelig at regjeringa satser på fremtidens havnæringer. 

Prosjektet kan derfor fortsette på det gode arbeidet som allerede er nedlagt i å planlegge for fremtidens havsenter på Tyholt. 

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, Stortingsrepresentant for Høyre Mari Holm Lønseth og lokale politikere besøkte i dag Marinteknisk senter på Tyholt for å overlevere de gode nyhetene til NTNU og SINTEF Ocean.

SINTEF og NTNUs felles prosjektleder for byggeprosjektet Rolf Andersen understreker viktigheten av bevilgningen for forprosjekteringsarbeidet:

- Ocean Space Centre har fått bevilget 40 millioner på regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021, noe som er svært gode nyheter for oss. Dette er i henhold til hva vi sammen med Statsbygg har bedt om. Dette gjør Statsbygg og oss som bruker i stand til å fullføre på best mulig måte forprosjekteringsarbeidet for Ocean Space Centre.  

Også hos NTNU ble bevilgningsforslaget godt mottatt. Ocean Space Centre kommer til å spille en sentral rolle for utdanning av nye forskere til fremtidens havnæringer: 

- Dette er en gledens dag for alle oss som arbeider inn mot de marine og maritime næringene i Norge, sier Sverre Steen som er instituttleder ved Institutt for Marinteknikk hos NTNU. Vi er veldig glade for at vi nå kan fullføre forprosjektet for Ocean Space Centre uten videre forsinkelser. Senteret blir viktig for å videreutvikle de norske havnæringene, og hjelpe dem til å omstille seg for det grønne skiftet.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson