Til hovedinnhold
Norsk English

Snart kan du skreddersy it-løsninger også i skyen

Skybaserte it-systemer har blitt den nye standarden. Men ikke for alle: Mange selskaper har så spesialiserte it-behov, at en skyløsning ikke kan erstatte behovet for «skreddersøm». Men forskning tyder på at det kan endre seg.

I et fire år langt forskningsprosjekt har SINTEF, Visma og SuperOffice samarbeidet om å finne løsninger som gjør det mulig å skreddersy datasystemer også i skyen.

– Når man bruker et skybasert dataverktøy, som for eksempel Gmail eller Microsoft365, deler man på ressursene, altså datakraft og programvare. Dette har til nå hatt sine begrensninger, fordi mange bedrifter har stor gevinst av at programvaren kan tilpasses deres prosesser. Dette er i dag ikke så enkelt i standardiserte skybaserte løsninger, forklarer Jostein Håvaldsrud i prosjektpartneren og it-selskapet Visma.

I prosjektet, som har fått navnet Cirrus er problemet adressert gjennom flere ulike steg:

For det første har teamet brukt ressurser på begrepsavklaring innenfor teknologiene som er aktuelle. Dette for å sikre at man har samme vokabular og forståelse når et problem skal løses.

For det andre har forskerne sett på ulike standard-teknologier fra store og kjente IKT-leverandører som blant annet Amazon, Google og Microsoft. Deretter har forskerne kombinert disse verktøyene disse verktøyene og utviklet kode og prosesser for drift av programvare.

I den tredje fasen er disse kombinasjonene testet ut, og det med gode resultater.

– I Cirrus har vi definert og utviklet en programvarearkitektur som dekker det behovet som Visma og SuperOffice sine kunder har for å utføre tilpasninger i våre skyløsninger, sier Guttorm Nielsen, prosjektleder fra SuperOffice.

Forsker i SINTEF, Phu Nguyen forteller at prosjektet har resultert i seks publikasjoner og to bokkapitler. Resultatene er også presentert under to prestisjetunge konferanser for Software Engineering: International Conference on Software Engineering (ICSE)  og ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE).

Utforsk fagområdene

Kontaktperson