Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF vil tilby personsertifisering for innregulering av ventilasjonsanlegg

Ventilasjonslaboratoriet hos SINTEF
På ventilasjonslaboratoriet hos SINTEF har man muligheten til å teste Swema flow og en rekke andre typer måleutstyr og instrumenter. Foto: Werner Juvik
SINTEF tester ut markedet for sertifisering av personer som utfører innregulering av ventilasjonsanlegg, og ønsker å komme i kontakt med bedrifter som er interessert i en slik ordning.

Et godt inneklima er avhengig av et ventilasjonsanlegg som fungerer og er innregulert riktig. Et dårlig innregulert ventilasjonsanlegg kan i tillegg gi høyere energiforbruk.

– Ventilasjonanleggene blir stadig mer avanserte, med mer instrumentering og behovsstyring. Dette krever til en hver tid oppdatert og riktig kompetanse hos personell som skal utføre innregulering. En ordning med personsertifisering vil kunne ivareta dette på en god måte, sier sivilingeniør Øyvind Lødemel i SINTEF.

Kunnskap er ferskvare

Personsertifisering er en måte å sikre at ansatte har oppdatert og fersk kunnskap på, og at man kan dokumentere dette. Til forskjell fra et kursbevis, er et personsertifikat en dokumentasjon på at personen innehar nødvendig kompetanse og at denne opprettholdes på et tilfredsstillende nivå. 

– Sertifisering utført av en uavhengig tredjepart som SINTEF, vil også være en fordel for bedriften i konkurranse med andre bedrifter i samme bransje, sier Lødemel. 

Hvordan gjennomføres sertifisering

SINTEF utsteder personsertifikater på bakgrunn av krav gitt i sertifiseringsstandarden NS-EN ISO/IEC 17024 "Samsvarsvurdering – Generelle krav til organer for sertifisering av personer".  Sertifikatene utstedes på bakgrunn av dokumentasjon av personens kompetanse. Dette kan være i form av kursbevis med tilhørende eksamensbevis, og CV som viser relevant erfaring og eventuelt annen utdanning. 

Et personsertifikat er som regel gyldig i tre år, og må deretter fornyes. Innehaverens kompetanse følges opp jevnlig for å sikre at denne er opprettholdt på et akseptabelt nivå.

Lang erfaring

SINTEF har lang erfaring innen sertifiseringsarbeid, og er akkreditert av Norsk Akkreditering for sertifisering av produkter i henhold til harmoniserte standarder/kravdokumenter underlagt Byggevareforordningen (CPR). SINTEF etablerte i 2012 en ordning for personsertifisering, og har så langt utstedt mer enn 1000 personsertifikater. 

Ventilasjonskompetanse

SINTEF besitter ventilasjonskompetanse på høyt nivå, og utgir faglige publikasjoner både i form av fagbøker og anvisninger i Byggforskserien. Forskningsinstituttet har gjennom en årrekke arrangert populære og anerkjente kurs innen ventilasjonsfaget.

Kursene gir deltakerne praktisk og teoretisk kunnskap om blant annet metoder, instrumentering og styringsprinsipper for innregulering av ventilasjonsanlegg. De arrangeres to ganger årlig, og deltakerne får et omfattende kurskompendium og kursbevis ved gjennomført kurs. Kurs som skal danne grunnlag for personsertifisering vil i tillegg avsluttes med en eksamen.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson