Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF begynner med digitale inspeksjoner

Digital inspeksjon
Enhetsleder Marius Kvalvik i SINTEF Certification er klar for å møte kundene på Teams. Foto: SINTEF
SINTEF Certification organiserer årlig et system med inspeksjoner hos innehavere av sertifikater og godkjenninger. Mens inspeksjonene normalt gjennomføres som fysiske bedriftsbesøk, skal de nå utføres digitalt.

Det globale utbruddet av COVID-19 påvirker alle, og byggenæringen er intet unntak. Som utpekt teknisk kontrollorgan vil SINTEF derfor utføre den overvåkende kontrollen på nye måter. På grunn av myndighetenes tiltak for smittevern, vil inspeksjoner fra SINTEF i 2020 gjennomføres ved at det benyttes digitale løsninger som MS Teams eller Skype, e-post og telefon.

– Drøyt 200 inspeksjoner ble utført i 2019, og vi forventer et tilsvarende volum i år, sier enhetsleder Marius Kvalvik i SINTEF Certification.

Avklart med DiBK og andre organer

SINTEF har avklart med andre norske tekniske kontrollorganer og Direktoratet for byggkvalitet om bruken av digitale løsninger for inspeksjon, og har også fått føringer fra andre organer om hvordan inspeksjonene kan gjennomføres når fysiske besøk ikke er tillatt. Forenklet forklart erstattes det fysiske besøket med en innsamling og gjennomgang av relevante dokumenter, og et digitalt kundemøte hvor alle relevante forhold gjennomgås.

– Hensikten med inspeksjonene er å sikre at produktene til enhver tid har de egenskaper som er oppgitt. Dette innebærer blant annet å kontrollere produsenten sin produksjonskontroll, om det har skjedd endringer med råvarer, produksjonsutstyr, resept/produktdesign eller testmetoder.

De første digitale inspeksjonene er planlagt like etter påske.

– Ved å utføre inspeksjoner på denne måten med digitale hjelpemidler kan vi sikre at viktige og kontraktforpliktede inspeksjoner blir gjennomført, samtidig med at vi kan bidra til at SINTEF-kunder innenfor sertifisering og godkjenning blir behandlet likt, sier Kvalvik. 

Laboratorieprøving av produkter

De av SINTEFs kunder innenfor godkjenning og sertifisering som har avtale om laboratorieprøving av produkter vil få separat informasjon fra SINTEF om hvordan dette skal gjennomføres.

– Også på dette området er vi opptatt av å behandle kundene våre likt, sier Kvalvik.

Kan bidra til endring av fremtidige arbeidsformer

SINTEF vurderer å fortsette med en mer digital måte å gjennomføre oppdrag på selv etter at samfunnet er åpnet opp igjen.

– Dette blir en interessant erfaring for oss og kundene våre, og det kan bidra til endring av arbeidsformer i fremtiden. For eksempel ved en kombinasjon av fysiske inspeksjoner og digitale løsninger. Mindre bruk av fly og bil ved inspeksjoner vil bidra til lavere klimagassutslipp og lavere kostnader, så her er det flere faktorer som er positive, sier Kvalvik.

– Vi opplever at flere kunder har gitt oss positiv tilbakemelding på denne bruken av digitale løsninger for inspeksjon. De ser positivt på at SINTEF kan gjøre denne oppfølgingen på en ny måte, når situasjonen krever det.

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson