Til hovedinnhold
Norsk English

Ønsker å inspirere teknologiforskeren

Foto: Universitetsforlaget.
Etter 35 år som teknologiforsker har Ketil Stølen samlet sin erfaring mellom to permer. Håpet er å kunne inspirere både nye og mer erfarne teknologiforskere.

Du har skrevet en håndbok for alle som jobber med forskning og utvikling av teknologi. Hvorfor ønsket du å skrive en bok om akkurat dette?

Jeg har 35 års erfaring som teknologiforsker. Jeg har jobbet ni år ved universiteter i Storbritannia og England. I Norge har jeg bakgrunn fra FFI, IFE, UiO og ikke minst SINTEF. Jeg har undervist forskningsmetodikk i 18 år og brukt mye av min tid på veiledning av forskere og studenter. Jeg mener av den grunn at jeg har noe å bidra med. I tillegg er det å skrive et utmerket redskap for å rydde opp i eget hode, og jeg har selv lært mye ved å skrive denne boka.

Hvordan skiller teknologivitenskap seg fra mer tradisjonell vitenskap?

Teknologivitenskap er vitenskapen om å skape, oppfinne eller frembringe nye ting, prosesser og metoder i form av menneskeskapte objekter, ofte omtalt som teknologi. Mer tradisjonell vitenskap, som naturvitenskap og samfunnsvitenskap, er opptatt av å forstå verden som den er, inkludert de menneskeskapte objektene som alt finnes.

Sjefforsker Ketil Stølen. Foto: SINTEF

Er boken tilgjengelig for alle som forsker på ny teknologi?

 Det er hva jeg har prøvd å få til, men om jeg har lykkes er vanskelig for meg å vurdere. Boka har mange eksempler og de dreier seg om alt fra madrasser og peilestaver til tidsmaskiner, algoritmer og prosedyrer for håndvask.

Hva kan leseren lære av denne boken?

Leseren vil kunne lære de grunnleggende prinsippene for teknologivitenskap. Det inkluderer planlegging, karakterisering av teknologibehov, formulering av hypoteser og prediksjoner, kvalitetssikring, rapportskriving og publisering.

To kapitler i boken er viet artikkelskriving og publisering. Hvorfor har du valgt å vie dette god plass?

Mange, selv erfarne teknologiforskere, sliter med å presentere resultatene sine skriftlig med den følge at de ikke får publisert. Typiske feil er mangel på rød tråd, uklar problemstilling, overdreven vektlegging av tekniske detaljer, intetsigende konklusjoner og alt for høy tillit til leserens evne til å forstå hva man selv skriver. Jeg har veiledet utallige forskere, studenter og doktorander i artikkelskriving og vet av erfaring at jeg har verdifull kunnskap å bringe videre.

Hva håper du lesere tar med seg videre etter å ha lest boken din?

Jeg håper de finner den inspirerende og motiverende samt at den bringer de videre med eget forskningsarbeid.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson