Til hovedinnhold
Norsk English

Nye anbefalinger for kystutviklingen i Arktis

Eroderende skråning Svalbard
Eroderende skråning ved Vestpynten på Svalbard høst, vinter, vår og sommer (2014–15). Bildene er tatt for å avsløre prosesser som styrer erosjon av kysten på stedet. Foto: Emilie Guegan
En fersk SINTEF-rapport gir anbefalinger for utforming av miljøvennlig og bærekraftig kystinfrastruktur i kalde regioner. Målet er å unngå alvorlige feil og skader.

Rapporten Development of coastal infrastructure in cold climate – Summary Guideline har som mål å gi retningslinjer som industrien trenger for utforming av miljøvennlig og bærekraftig kystinfrastruktur og teknologi i kalde regioner.

Anbefalinger blir gitt der det er hensiktsmessig og mulig, både når det gjelder vurderings-, design- og overvåkingsfase.

Fra rørledninger til veier og boliger

– Vi definerer kalde områder som områder der tilstedeværelsen av minst én av følgende faktorer er til stede; negativ lufttemperatur, sesongmessig frostinntrengning, sesongmessig eller flerårig isdekke på sjøen eller ferskvannet, samt permafrost. Arktis er åpenbart kjerneområdet i de kalde regionene, sier SINTEF-forsker Anatoly Sinitsyn.

Forskerne har vurdert hvilke typer infrastruktur som i noen grad kan bli utsatt for kystprosesser, spesielt erosjon. Slik infrastruktur kan være spredt over store områder i kystsonen – på land langs kysten, i selve kystområdet og delvis offshore.

Slik infrastruktur kan omfatte kabler, lagrings- og prosesseringsanlegg for energibærere som for eksempel, hydrogen; ulike sivile infrastrukturer i kystsonen som veier, boligbygg og rullebaner; havneinfrastruktur som kaier, kystbeskyttelse, rørkryssinger, rørledninger i kystsonen, forankringspunkter for skip og flåter, fundamenter for vindturbiner, undervannsinstallasjoner for utvikling av hydrokarboner og andre mineralske energikilder, samt gravitasjonsstrukturer.

– Studien gir en introduksjon til kystmiljøer i Arktis, tekniske metoder for stedsundersøkelser og datainnsamling, samt anbefalinger for valg av de sikreste stedene for nye infrastrukturprosjekter. Videre gis det anbefalinger om bærekraftige prinsipper, design og påfølgende overvåking, sier Sinitsyn.

Målet er å unngå alvorlige feil

– Rapporten vil være nyttig for ingeniører og forskere som arbeider med utvikling av kystinfrastruktur i kaldt klima. Hovedmålet er å unngå grunnleggende feil i utviklingen av slike prosjekter, sier Sinitsyn.

Rapporten er utarbeidet innenfor SFI Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT). SFI SAMCoT ble etablert av Forskningsrådet for å dekke behovene knyttet til økningen i aktiviteter i farvann som det eurasiske arktiske området, Øst-Grønland og Chukchi-havet.

SFI SAMCoT har vært ledet av NTNU, administrert av NTNU, SINTEF og UNIS, og har inkludert industripartnere, nasjonale og internasjonale forskningspartnere samt offentlige partnere.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

SAMCoT

Prosjektvarighet:

01.10.2011 - 01.10.2019

Kontaktperson:

Anatoly Sinitsyn

Kontaktperson