Til hovedinnhold
Norsk English

Lovende prøveboring: Gode muligheter for CO2 lagring på norsk sokkel

I dag fikk Nils Røkke, direktør for bærekraft i SINTEF gode nyheter fra regjeringen. – Dette gir norsk industri en kjempemulighet, sier han. Foto: SINTEF
I dag fikk Nils Røkke, direktør for bærekraft i SINTEF gode nyheter fra regjeringen. – Dette gir norsk industri en kjempemulighet, sier han. Foto: SINTEF
I dag annonserte regjeringen at prøveboringen i Northern Lights- prosjektet har gitt gode resultater. – En kjempemulighet for norsk industri, sier SINTEFs direktør for bærekraft.

– For å nå Paris-avtalens målsettinger om å være godt under 2-graders målet, må vi isolere CO2 fra å komme ut i atmosfæren. Da må CO2-en lagres. De positive resultatene fra prøveboringen på Northern Lights har stor betydning for klimakampen i Norge og Europa, sier Nils Røkke, direktør for bærekraft i SINTEF og leder for den europeiske forskningsalliansen European Energy Research Alliance (EERA).

Northern Lights prosjektet er en del av Norges fullskala CO2 fangst og retur-prosjekt. I fullskalaprosjektet planlegges i første omgang at CO2 skal fanges fra Norcems sementfabrikk i Brevik og/eller fra Fortums Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud. Deretter skal CO2 transporteres med skip til et landanlegg i Øygarden kommune før den vil gå i en rørledning til et lager som ligger mer enn 2500 meter under havbunnen i Nordsjøen. Det er Equinor, Shell og Total som samarbeider rundt transporten og lagringen.

Målet er netto null i utslipp

Innen ti år, i 2030, skal 50 prosent av CO2 utslippene være redusert og i løpet av 30 år skal CO2 utslippene være netto null.

– Tidlig satsing på CO2-håndtering i Norge vil kunne bygge fremtidig konkurransekraft for norsk industri, både på fastlandet og sokkelen. CO2-håndtering kan bidra til å øke verdien av norsk naturgass, gjennom å skape rammebetingelser for ren og storskala produksjon av hydrogen. Det vil også styrke konkurransekraft til norsk prosessindustri som har mål om nullutslipp, sier Røkke.

Må handle raskt

På åttitallet var det to forskere ved SINTEF i Trondheim som unnfanget ideen om å lagre CO2 fra fossilt fyrte kraftverk i geologiske lag under havbunnen for klimaformål. Alt i 1986 begynte Erik Lindeberg og hans SINTEF-kollega Torleif Holt å utvikle et konsept som resulterte i et prosjekt på temaet ”gasskraftverk med CO2-håndtering». Dette pionerprosjektet ble gjennomført for midler fra Equinor.

– Det tar lang tid å få realisert denne typen teknologi. I fremtiden så må dette gå mye raskere fordi vi har bare ti år igjen til 2030, avslutter Røkke.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson