Til hovedinnhold
Norsk English

Klimaendringer påvirker infrastruktur på Svalbard: Må være føre var

Jordprøvetaking på Svalbard
Jordprøvetaking på studiestedet. Foto: SINTEF
For å ivareta sikkerhet og tilgjengelighet, er det viktig å vurdere effekten av klimaendringer for infrastruktur i områder med permafrost, viser en ny studie.

Klimadataopptak viser rekordmålinger på Svalbard de siste par årene, både når det gjelder temperatur og nedbør.

Disse endringene i klimaet utgjør en alvorlig trussel mot eksisterende infrastruktur, og vil innebære ytterligere utfordringer for nye utbygginger.

Høyst nødvendig klimatilpasning

Klimatilpasning av eksisterende og fremtidig infrastruktur er derfor høyst nødvendig.

Studien Impact of changing climate on infrastructure in Longyearbyen: Case study of pile foundations on slope terrain har som mål å bidra til dette arbeidet.

– Studien ble utført med mål om å opprettholde funksjonaliteten til eksisterende bygninger og gi verdifull prosjekteringskunnskap for riktig vurdering av klimaendringer i utforming av ny infrastruktur i Longyearbyen på Svalbard, sier SINTEF-forsker Anatoly Sinitsyn.

Forskerne har blant annet funnet ut at det er nødvendig å ta hensyn til virkningene av solifluksjonsprosessen (langsom nedadgående strømning av øvre – tinte om sommeren – jordlag av permafrost) i utformingen av fundamenter i skrånende terreng.

Stor helning i terrenget påvirker sidekapasiteten til pelene, sammenlignet med flatt terreng.

Har analysert temperaturendringer og kapasitet

Temperaturendringer i grunnen er beregnet ut fra antatte klimaendringer. Beregnet temperatur er brukt for å vurdere stabiliteten av representative skråninger.

– Klimadataene viser at temperaturene vil fortsette å stige på Svalbard. Basert på analytiske og numeriske studier utført for de prosjekterte temperaturdataene, vil tykkelsen på det aktive laget øke opp til to meter eller mer, avhengig av de termiske egenskapene til sedimenter i skråningen, sier Sinitsyn.

Temperaturøkningen resulterer også i oppvarming av permafrost under det aktive laget. Skråningenes stabilitet og bæreevnen til eksisterende infrastrukturfundamenter forventes å bli betydelig påvirket av disse endringene.

Prosjektet er støttet økonomisk av Svalbards Miljøvernfond, Longyearbyen Lokalstyre og Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. Klimadata brukt i studien er levert av Meteorologisk Institutt.

Les mer i rapporten Impact of changing climate on infrastructure in Longyearbyen: Case study of pile foundations on slope terrainProsjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2018

Kontaktperson:

Anatoly Sinitsyn

Kontaktperson