Til hovedinnhold
Norsk English

Godt resultat for SINTEF i 2019

Portrett av Alexandra Bech Gjørv
SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv gir sine ansatte ros for 2019-resultatet. Foto: SINTEF
SINTEF fikk et godt økonomisk resultat i 2019. Resultat før skatt ble 195 millioner kroner, mot 201 millioner i 2018.

Netto driftsinntekter var 2,9 milliarder kroner, en økning på 3,3 prosent fra 2018. Driftsresultat ble 153 millioner kroner, mot 185 millioner i 2018.  

Resultatet gir en netto driftsmargin på 5,4 prosent, mot 6,7 prosent i 2018. SINTEFs mål er en netto driftsmargin på minimum 5 prosent over tid.

Investerer i ny forskning

SINTEF er en stiftelse som investerer overskudd i ny forskning. I 2019 ble det investert 133 millioner kroner i laboratorier, vitenskapelig utstyr og andre driftsmidler. Tilsvarende i 2018 var 73 millioner kroner. 

De siste ti årene har SINTEF investert omkring 1,2 milliarder kroner.  

Robust posisjon

Den finansielle posisjonen er robust. Pr. 31.12.2019 har SINTEF en egenkapital på 2.667 millioner kroner, som er 58 prosent av totalkapitalen. 

Stolt konsernsjef

– Som alle andre står vi i en svært krevende tid, men midt i koronakrisen er det svært tilfredsstillende å se at SINTEF leverte et godt resultat i 2019. Det er grunn til å være stolt av våre medarbeidere som har levert så godt i 2019, og som nå gjør en stor innsats i den spesielle situasjonen vi er i, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Kontaktperson