Til hovedinnhold
Norsk English

Forskere prisbelønt for digital suksessoppskrift

Portretter av sjefforskerne Torgeir Dingsøyr (til venstre) og Nils Brede Moe ved SINTEF Digital
Sjefforskerne Torgeir Dingsøyr (til venstre) og Nils Brede Moe ved SINTEF Digital er årets vinnere av SINTEFs pris for fremragende forskning. Foto: SINTEF
Norsk forskning har gitt verden ny viten om hvordan store IT-prosjekter bør organiseres for å lykkes. Nå er hoved-duoen bak disse funnene belønnet med SINTEFs forskningspris på 150 000 kroner for sitt nybrottsarbeid.

Sjefforskerne Torgeir Dingsøyr og Nils Brede Moe ved SINTEF Digital er tildelt SINTEFs pris for fremragende forskning. De får prisen for sine studier av hvordan store IT-prosjekt har gjort bruk av metoden "smidig utvikling" – det vil si bitvis spesifisering, utvikling og testing av nye IT-systemer.

«Smidig utvikling» ble ved tusenårsskiftet utpekt som en vinnerformel for organisering av IT-prosjekter. Metoden gir bestillere og brukere av kommende IT-systemer en mulighet til å omprioritere krav underveis og få demonstrert en enkel første versjon av produktet etter bare noen uker. Bakteppet var at mange IT-prosjekt på 1990-tallet sprakk på tid og kostnad.

Lenge ble det hevdet at "smidig utvikling" passer best til små prosjekt, og at store prosjekt derfor burde deles opp i flere små. Men i Norge gjør metoden nå suksess også i gigantprosjekter. Gjennom sin forskning har Torgeir Dingsøyr og Nils Brede Moe gitt viktige bidrag til å avdekke hvilke tilpasninger som gjør "småprosjektenes gulloppskrift" anvendbar også for store IT-prosjekt.

Gjennombruddet for denne forskningen kom med en studie der SINTEF undersøkte hvordan Statens Pensjonskasse organiserte utviklingen av et stort system til å håndtere pensjonsreformen. Analysene avdekket hva de viktigste suksesskriteriene var i dette utviklingsprosjekt som på det meste involverte hele 175 personer. 

Prisvinnerne har også analysert hvordan Spotify organiserer utvikling av sine løsninger når 500 autonome team skal dele kunnskap og koordinere seg på tvers. I tillegg har de forsket på digitaliseringsprosesser i en rekke norske bedrifter, som DNV GL, Equinor, Kantega, Kongsberggruppen, Knowit, Sbanken, Sopra Steria og Storebrand.

Suksessoppskriften prisvinnerne beskriver er relevant også for annet kunnskapsarbeid. Spesielt innenfor prosjektledelse er det nå stor interesse for grepene IT-bransjen har tatt. 

I sin begrunnelse for pristildelingen fastslår SINTEFs jury at de to vinnernes forskning er dokumentert gjennom prosjekter som har samfunnsmessig betydning godt ut over Norges grenser.

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner