Til hovedinnhold
Norsk English

Bygger felles kunnskapsplattform for tungregning

Prosjektet EuroCC kan få stor betydning for industri og helsevesen i Norge.
SINTEF og en rekke partnere skal nå styrke og tilgjengeliggjøre kompetanse og infrastruktur for beregningsorienterte operasjoner, noe som vil kunne gi et vesentlig bidrag til økt konkurranseevne i norsk industri og offentlig sektor. Prosjektet skal hete EuroCC og vil ha oppstart sommeren 2020.

Bygger bro mellom industri, offentlig sektor og akademia 

Initiativet er en del av EuroHPC, et felleseuropeisk initiativ for utvikling og anskaffelse av såkalte tungregningsmaskiner. 

Hovedmålet med EuroCC-prosjektet er å utøve rollen som kompetansesenter der miljø fra akademia, instituttsektoren og industrien bringes sammen for å utvikle en felles plattform for beregningsorientert vitenskap, utvikling og produksjon i Europa. Her skal man dele kompetanse og sørge for merverdi for alle parter.

- Tungregning, eller high performance computing (HPC), er en dyr teknologi både i investering og drift. Du trenger et datasenter med ekstraordinær prosessorkraft og minnekapasitet som gjør at kostnaden blir for høy for mange norske industriaktører, særlig blant små og mellomstore bedrifter. Samtidig er tungregning en vesentlig faktor i norske bedrifters konkurranseevne når de skal gjøre avansere analyser, så dette blir en vital forsterkning av norsk konkurranseevne, sier Josip Zoric, strategidirektør for forskningsinfrastruktur i SINTEF Industri.

I nær fremtid kan norske bedrifter koble seg til tungregningsmaskiner gjennom skytjenester og få utført svært avanserte analyser. Når man trenger spesielt stor datakraft vil man kunne benytte seg av at tungregningsmaskinene rundt om i Europa er koblet sammen og kan dermed by på fleksibilitet. 

Mange bruksområder 

I dag er mye av kompetansen på tungregning konsentrert rundt akademia. EuroCC-prosjektet vil omsette tungregnings- og analysekunnskap og kapasitet fra akademia ut i industrien og på å bringe produksjonskompetanse og aktuelle problemstillinger tilbake. 

- Nå er tiden for at både industri og offentlig sektor får mer kompetanse på, og tilgang til å bruke, tungregning. Norge er et lite land som er avhengig av å dele på infrastruktur og kompetanse, sier Zoric. 

Zoric skal lede arbeidet med forretnings- og tjenesteutvikling i prosjektet. Han ser for seg en rekke bruksområder i norsk industri, som for eksempel prosessindustri, metallproduksjon, olje og gass og bioteknologi. Men tungregning er også høyaktuelt i offentlig sektor, som innen helse. I dag brukes f.eks. matematiske modeller for å kjøre simuleringer på akuttmottak i norske sykehus for å kunne optimere virksomhetsplanlegging og dermed kunne redusere ventetid for akuttpasienter. 

Prosjektet vil også sette søkelys på å sammen bygge løsninger og infrastruktur som sørger for enkel og sikker tilgang, at opprinnelsen er kjent, effektiv bruk, deling og formidling av resultater. 

Dette vil danne grunnlag for en styrking av beregningsorienterte operasjoner i Europa, hvor økt effektivisering, automasjon, og hurtig spredning av ny kunnskap er nøkkelbegreper for å sikre videre økonomisk vekst og egenart på verdensbasis. Kunnskapsplattformen vil sørge for at det dannes nye samarbeidsarenaer for bedrifter, institutter og akademia, samt nye utviklingsmuligheter for alle samarbeidspartnere.

Sigma2, NORCE og SINTEF er norske partnere, sammen med 34 internasjonale partnere over hele Europa. 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson

  • Josip Zoric

    Josip Zoric

    Strategidirektør - digital forskningsinfrastruktur