Til hovedinnhold
Norsk English

Årets verdiskapings- og ringvirkningsanalyse fra SINTEF Ocean er klar

Foto: Leif Grimsmo
Foto: Leif Grimsmo
Årets oppdatering av den nasjonale betydningen av sjømatnæringen er klar. Analysen baserer seg på utviklede modellrammeverk og datakilder fra SSB fra 2004-2019, og viser til en solid næring med voksende ringvirkningseffekter.

En høy verdiskaping  

Målt i bidrag til BNP, var den samlede verdiskapingen for sjømatnæringen i 2019 på 100 milliarder kroner, inklusive ringvirkninger i annet næringsliv. Disse ringvirkningseffektene har økt med gjennomsnittlig 8 % per år i perioden 2004-2019.   

Videre er verdiskapningen per årsverk i sjømatnæringen høy, spesielt innen lakseoppdrett.  Sysselsettingseffekten av norsk sjømatnæring har ligget stabilt på rundt 60 000 årsverk de to siste årene; den ene halvparten skjer direkte i næringen, og den andre halvparten skjer som ringvirkningseffekter tilknyttet næringslivet.  

Går mot fremtiden

Ulf Johansen, seniorforsker for avdeling for sjømatteknologi og prosjektleder for årets analyse er stolt over tallene. 

– Vi har nå en 16 års sammenhengende tidsserie for verdiskaping, sysselsetting og ringvirkninger. Slike lange tidsserier gjør det mulig å se langtidstrender, og er av stor verdi for næringen. Ringvirkningene som sjømatnæringen skaper i andre deler av samfunnet kommer til å bli stadig viktigere, ikke bare for kyst-Norge, men også i sentrale strøk på Østlandet gjennom ringvirkninger i leverandørnæringen som ligger der, forteller han. 

Klikk her for å lese hele rapporten

Kontaktpersoner for analysen:

Seniorforsker Ulf Johansen, ulf.johansen@sintef.no / 907 55 717
Spesialrådgiver Ulf Winther, ulf.winther@sintef.no / 913 16 122

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson