Til hovedinnhold
Norsk English

80 millioner kroner for å forske på autonome transportløsninger til havs

Flyfoto av Trondheim havn og brattøra
Foto: Trondheim Havn/Åge Hojem
SINTEF Ocean leder prosjektet som skal utforske mulighetene for en mer autonom og digital varetransport til sjøs som alternativ til vei og lastebil.

Krav til grønnere transport, mindre belastning på veisystemene og redusert plager fra støy og støv gjør sjø- og elvetransport som alternativ til lastebil. Vi snakker om autonome skip og automatiserte havner.

Nå skal EU bruke 80 millioner kroner på å utforske mulighetene. Prosjektet «Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems" (AEGIS) skal gjøre Europas transportsystem grønnere og mer fremtidsrettet og tilrettelegge for miljø- og nabovennlige havner, også i byene.  Det skal vise at autonome skip og automatiserte havner kan gjøre transport på vann mye mer fleksibel og brukervennlig.

I dag er ofte cruiseskip, hurtigbåter og Hurtigruta med passasjerer og lite gods som dominerer havnene. Mesteparten av varetransporten i 2020 går med lastebiler gjennom Europa.

Det har lenge vært et mål om å flytte mer av langdistanse godstransport fra vei til sjø, men det går tregere enn ønsket både i Norge og resten av Europa. En av årsakene er at lastebil både er billigere og enklere å bruke. Dagens sjøtransport er avhengig av tilbringertransport og omlasting i havn og dette øker kostnad og kompleksitet. 

Nå har EU satt fart i utviklingen. Hovedideen er full automasjon av håndteringen ved omlasting fra større til små farkoster.

Fra kyst til fjord

En mulighet som forskerne skal se nærmere på er muligheten for å bruke autonome tilbringerskip. Disse henter varer fra containerskip ute ved terminaler på kysten og frakter varene dit de skal innover fjordene. Dette gjøres raskere og billigere enn om selve skipet skal inn hele fjorden til kai.

En sentral del i prosjektet er derfor å utvikle automatiske logistikkløsninger for sjø og innenlands vannveier.

"Prosjektet ser vi ser for oss at å kunne bruke en kombinasjon av større skip i hurtig linjefart og mange små tilbringerbåter for å lage et nytt transportsystem med lite støy og utslipp og med en fleksibilitet som både kan betjene små kaier langs fjordene og i sentrum av byene". Det sier prosjektkoordinator Atle Minsaas, fra SINTEF Ocean som leder og koordinerer prosjektet.

Dette sparer transporttid for de store skipene, øker frekvens og fleksibilitet for de små tilbringerbåtene og gjør det mulig å lage nye fremtidsrettede havneløsninger også i byene. Dette er avhengig av nye systemer for automatisk og effektiv lasthåndtering. MacGregor og Kalmar skal utvikle disse.   Grieg Connect skal utvikle digitale løsninger for å støtte automatisk godstransport.

"Havner er viktige logistiskknutepunkter som må ta tak i mulighetene som ligger i digitalisering, og som leverandør av systemløsninger for havner og terminaler er det viktig å ligge foran med ny teknologi. Vi ser at digitalisering gir bedre effektivitet, sikkerhet og bidrar til miljøhensyn. Prosjektet gjør det mulig å bidra til morgendagens løsninger", sier Vidar Fagerheim, administrerende direktør i Grieg Connect.

Nytt liv for elvetransporten

AEGIS vil også se på liknende løsninger for å knytte lasteskip direkte til innenlands vannveier i Nord-Europa. Nye løsninger for miljø- og nabovennlige havner i byene er en viktig del av prosjektet.

"Autonome tilbringerskip kombinert med automasjon i havnene er en av nøklene til fremtidens sjøtransport. Brukerne vil få mye bedre og fleksible transporttjenester ved å øke frekvensen og redusere tidsforbruket", sier Ørnulf Jan Rødseth, daglig leder, Norsk Forum for Autonome Skip.

I prosjektet vil vi utvikle teknologi for lasthåndtering om bord i skip og i havner, og digitale løsninger for å støtte automatisk godstransport.

Tre geografiske omlastingspunkter
AEGIS skal analysere og foreslå tekniske løsninger for tre forskjellige omlastingspunkt fra sjøgående skip til lokale distribusjonssystemer.

Det første punktet er norsk og ledes av North Sea Container Line i samarbeid med Trondheim Havn. Her skal små tilbringerbåter knyttes opp mot containerskip med omlasting på terminaler ute på kysten. Små båter kan betjene destinasjoner i så vel utkantstrøk som i bynære områder, samtidig som linjeskipet sparer tid ved å slippe å gå inn i fjordene.

"Dette er et prosjekt helt i tråd med vår strategi om havneutvikling, bærekraft og økt transport av gods på sjø. For oss er det spesielt viktig at dette prosjektet utforsker bruk av mindre og fleksible fartøy, digitalisering, logistikkløsninger og havneoperasjoner. Vi ser virkelig frem til å jobbe videre med AEGIS", sier Terje Meisler, Maritim sjef for Trondheim Havn som er en samarbeidspartner.

Det andre punktet ligger i BeNeLux området og ledes av DFDS. Det skal knytte DFDS' godsferger til elvetransport med liknende løsninger som i det norske prosjektet.

Det tredje punktet som skal testes ut ledes av Aalborg Havn i samarbeid med Vordingborg Havn og undersøker hvordan automatisering kan brukes for å effektivisere bynære og regionale havner og dermed forbedre konkurranseflaten mot vegtransport.

"Bevilgningen til AEGIS-prosjektet er en anerkjennelse og ytterligere styrking av Norges ledende posisjon på utvikling av autonom skipsfart. Prosjektets fokus på havneoperasjoner og lasthåndtering gjør at det kompletterer andre store norske prosjekt, for eksempel EU-prosjektet AUTOSHIP, som i hovedsak ser på skipet", sier Vegar Johansen, administrerende direktør i SINTEF Ocean.

Forskningspartnere er Institut fur Strukturleichtbau und Energieffiezienz i Tyskland, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet og SINTEF Ocean.