Til hovedinnhold
Norsk English

– En etterlengtet og gledelig milepæl

Mangeårig teknologiambassadør for CCS: Her er Nils Røkke fotografert på vei til ny jobb i Brüssel som leder for EERA i 2017. EERA er en   energiforskningsallianse som består av 175 forskningsinstitutt og -aktører i Europa.
Mangeårig teknologiambassadør for CCS: Her er Nils Røkke fotografert på vei til ny jobb i Brüssel som leder for EERA i 2017. EERA er en energiforskningsallianse som består av 175 forskningsinstitutt og -aktører i Europa.
Det sier SINTEFs bærekraftdirektør Nils Røkke om regjeringens forslag om å investere i CO2-håndtering. Prosjektet har fått navnet Langskip, og kan bli en avgjørende brikke i kampen mot global oppvarming: Norsk sokkel har lagringskapasitet som tilsvarer minst 20 år med alle Europas klimagassutslipp.

 – Diskusjonen om CCS; altså fangst, lagring og transport av CO2 endres i Europa gjennom dette forslaget. Langskip vil gi oss en reell mulighet til å transportere og lagre CO2 på norsk sokkel, sier SINTEFs bærekraftdirektør.

Regjeringens forslag om investering i CCS i Norge inkluderer et fangstanlegg på Norcem sitt anlegg i Brevik, samt transport og retur av CO2 i Nordsjøen, med mulig europeisk tilknytning. Det vil bli viktig både for å nå norske og europeiske klimamål. Regjeringen åpner også for at Fortum Oslo Varmes søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud kan koble seg på prosjektet under forutsetning av høyere selv eller medfinansiering.

– Det bør være en sterk søknad for bidrag til Klementsrudprosjektet fra EU’s Innovasjonsfond, selv om jeg mener at pengebidrag ikke er det viktigste for EUs medvirkning. At EU «kjøper seg» inn i prosjektet er imidlertid svært viktig, sier Røkke.

Kulminering av 35 år med forskning

SINTEF og NTNU har forsket på CO2-håndtering i forskningssenteret Norwegian CCS Research Centre (NCCS) og før det BIGCCS senteret de siste tolv årene. Men historien strekker seg mye lengre tilbake. Løsningen som en klimateknologi ble lansert av SINTEF-forskere for over 30 år siden. Røkke beskriver dagens hendelse som en kulminering av flere tiår med forskning der SINTEF og NTNU har vært ledende aktører.

– Uten CCS vil vi ikke nå ambisjonene om netto null utslipp innen 2050, sier Røkke. Det er konklusjonene fra IEA og IPCC klare på.

På Regjeringens pressekonferanse tidligere i dag trakk statsminister Erna Solberg også fram mulighetene Langskip gir for utslippsfri hydrogenproduksjon i stor skala og realiseringen av hydrogensamfunnet.

– Dette er enda en god grunn til å etablere systemer for CO2 transport og lagring. Så er det å håpe at man finner midler til å realisere fangst av CO2 fra Klemetsrudanlegget også. Det anlegget vil i tillegg til å redusere CO2 utslipp også fjerne klimagassen fra atmosfæren. Også dette er en løsning verden vil trenge for å nå klimamålsettingene, presiserer bærekraftdirektøren.

Forskning driver prisen ned

Selv om vi nå skal bygge en fullskala CO2-håndteringsverdikjede med både fangst, transport og må vi fortsette forskningsinnsatsen sammen med industrien, ifølge Nils Røkke.

–  Forskning har vært avgjørende for å få oss dit vi er i dag. Det vil være minst like viktig å opprettholde forskningsinnsatsen på CCS i årene fremover for å videreutvikle teknologien og drive kostnadene ned. Det vil åpne for å realisere fangst og lagring av CO2 på flere av de store utslippspunktene i både Norge og Europa. Men ikke minst blir dette en viktig del av en global dugnad for klimaet.

Les mer om SINTEF og NTNU sin forskningsinnsats på CCS på Norwegian CCS Research Centre (NCCS) sine hjemmesider.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson