Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF tester og sertifiserer stillas, stiger og kantsikringsprodukter

stillas rundt bygning under oppføring
Ikke alle har fått med seg at stillaser må sertifiseres før de kan omsettes lovlig. Jamax stillassystem fra Alutec AS var imidlertid først ute med produktsertifikat. Illustrasjonsfoto: Alutec AS
Stillaser, stiger og midlertidig kantsikringsutstyr må sertifiseres før de kan omsettes lovlig på det norske markedet. SINTEF er akkreditert for produktsertifisering.

Produsentforskriften ble endret 1. juli 2016, og erstatter den tidligere typegodkjenningsordningen fra Arbeidstilsynet. Tidligere typegodkjenninger er fortsatt gyldige i fem år fra utstedelsesdatoen. Det vil si at produkter med typegodkjenninger utstedt før 1. juli 2014, nå må sertifiseres før de kan omsettes på det norske markedet. SINTEF oppfyller kravene fra Arbeidstilsynet for produktsertifisering av denne typen produkter etter produsentforskriften.

Jamax stillassystem fra Alutec AS var i 2017 først ute med produktsertifikat for stillas. Flere andre er i gang med sertifiseringsprosessen, men vi tror det fortsatt er flere aktører i det norske markedet som ikke har tatt endringen i produsentforskriften inn over seg.

SINTEF er akkreditert for produktsertifisering

SINTEF er akkreditert av Norsk Akkreditering for produktsertifisering av stiger, stillaser og midlertidig utstyr for tilkomst og utførelse av arbeid på tak og fasader etter produsentforskriften. Ved sertifisering kan prøverapporter fra SINTEF og andre akkrediterte prøveinstitutt brukes som bakgrunn for sertifikatet. Blant annet skal monterings- og bruksveiledning på norsk også ligge til grunn for sertifikatet.

SINTEFs laboratorier i Oslo kan utføre fullskalaprøving og komponentprøving. Stillas prøves etter standard NS-EN 12811 og NS-EN 1004, stiger prøves etter NS-EN 131 og utstyr for midlertidig sikring av frie kanter prøves etter NS-EN 13374. 

Økt kunnskap gir sikrere produkter

Laboratoriet har omfattende erfaring fra prøving av slike produkter helt tilbake til 1980-tallet. Oppdragsmengden har riktignok økt etter endringen av produsentforskriften og innføringen av krav om sertifisering. Bare i løpet av de siste ti månedene har fire prøvingsprosjekter blitt utført for midlertidige tak- og kantsikringsprodukter, i tillegg til et omfattende stillasprøvingsprosjekt.

Vi har inntrykk av at produsentene opplever laboratorieprøvingen som nyttig og lærerik. Prøving gir økt kunnskap om deres egne produkter, og ofte viser det seg at produktene har litt andre egenskaper enn forventet. Innledende prøving har avdekket behov for forbedring eller andre løsninger, som senere har resultert i sikrere produkter i markedet.

Spesialbygd universalprøvemaskin

Laboratoriet for konstruksjonsprøving har nylig investert i en ny spesialbygd universalprøvemaskin fra tyske Hegewald & Peschke. Maskinen har en kapasitet på 300 kN i trykk og strekk, med plass til større prøveobjekter, og leveres i september 2019. Hensikten med anskaffelsen er å ytterligere øke kvaliteten og effektiviteten på prøvingene.

Byggevarer som tidligere var omfattet av Arbeidstilsynets typegodkjenningsordning, men som er omfattet av harmoniserte europeiske produktstandarder, f. eks. takstiger, takbruer, annet utstyr for taktilkomst og takkroker, skal nå CE-merkes. Vesentlige egenskaper skal dokumenteres og det skal også foreligge en ytelseserklæring på norsk, svensk eller dansk. 

For byggevarer uten krav til CE-merking, der det ikke foreligger en harmonisert produktstandard å sertifisere eller CE-merke etter, må likevel vesentlige egenskaper dokumenteres for å oppfylle byggteknisk forskrift. Et eksempel på dette er fastmonterte fasadestiger. SINTEF kan utføre nødvendig prøving av slike produkter, og kan utarbeide SINTEF Teknisk Godkjenning. En SINTEF Teknisk godkjenning kan være til god hjelp ved vurdering av de vesentlige egenskapene.

Kontakt oss dersom du har produkter som har behov for sertifisering, laboratorieprøving eller SINTEF Teknisk Godkjenning. 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson

Bildet viser prøving av kapasitet for horisontal last på et rekkverk for midlertidig kantsikring. Foto: SINTEF
Bildet viser prøving av kapasitet for horisontal last på et rekkverk for midlertidig kantsikring. Foto: SINTEF