Til hovedinnhold
Norsk English

Samferdselsministeren besøkte transport- og mobilitetsmiljøene i SINTEF

Samferdselsminister Jon Georg Dale besøker transport- og mobilitetsmiljøene i SINTEF
Samferdselsminister Jon Georg Dale besøker transport- og mobilitetsmiljøene i SINTEF
Mandag besøkte samferdselsminister Jon Georg Dale SINTEF for å diskutere forskning og utvikling i transportsektoren.

På programmet sto blant annet foredrag om Ocean Space Center og vår forskning innenfor mobilitet og transportløsninger.

Ministeren fikk høre om hvordan instituttene arbeider med forskning på transport- og samferdsel, og fikk presentert tre eksempler på aktuelle forskningssamarbeid med samfunnseffekt, innen IKT/kunstig intelligens/autonome kjøretøy, transportsystem/-teknologi/transportøkonomi og energi/klimautslipp.

Dale var tydelig begeistret for SINTEFs forskningsmiljøer, og leder for mobilitet i SINTEF, Beate Kvamstad-Lervold, var også glad for å ha ministeren på besøk.

- Vi vil diskutere hvordan forskning, utvikling og innovasjon bør få en større rolle i utviklingen av transportsektoren i Norge, sier hun.

Følgende holdt innlegg fra SINTEF: Alexandra Bech Gjørv , Beate Kvamstad-Lervold , Berit Laanke, Vegar Johansen og Roar Norvik.

Mobilitet har ingen grenser, og vi må finne nye løsninger.
Mobilitet har ingen grenser, og vi må finne nye løsninger.
Berit Laanke: -Effektivisering og bruk av ny teknologi tror vi vil gi verdiskapining og lønnsomhet for hele samfunnet.
Berit Laanke: -Effektivisering og bruk av ny teknologi tror vi vil gi verdiskapining og lønnsomhet for hele samfunnet.

Kontaktperson