Til hovedinnhold
Norsk English

Personsertifisering kan gi færre byggskader

pusset fasade hvor puss har falt av
Mange pusskader kunne vært unngått med økt kompetanse. SINTEF jobber med sertifisering for utførelse av pussystemer. Foto: SINTEF
Mange byggskader kunne vært unngått med bedre opplæring av dem som utfører arbeidene. Spesielt innen radonsikring og pussystemer ser vi behov for egne kurs utover fagopplæringen.

SINTEF har et velfungerende system for personsertifisering innen renhold, basert på standarden NS INSTA 800. Kursing (ved ekstern kursholder), eksamen og påfølgende sertifisering sørger for at bransjen snakker samme språk, og at det blir enklere å beskrive, vurdere og kontrollere renhold. 

Nå jobber vi med å innføre frivillig personsertifisering på flere områder, blant annet for radontiltak og pussystemer. Personsertifisering er ikke ment å erstatte fagbrev, men skal gi nødvendig tilleggsopplæring og dokumentasjon. Målet er økt kvalitet og færre byggskader. 

Radonsikring er ikke med i læreplanene

Når det gjelder radon, er det et problem at det ikke er en del av fagopplæringen. Betongfaget, tak- og membrantekkerfaget, mur og flisleggerfaget, malerfaget eller tømrerfaget utfører alle ulike membran-/tette- og sperresjikt, men ingen nevner radon i sin læreplan. Selv om tak- og membrantekkerne er spesialistene på tetting generelt, ser vi at flere faggrupper og også ufaglærte tar på seg utførelse av radonsikring. 

Et kort kurs med påfølgende sertifisering gjør ikke en tømrer i stand til å sveise en radonmembran i klasse A. Derimot kan det gjøre tømreren i stand til å vurdere hvilken plassering av membranen som er egnet for prosjektet, om det må hentes inn en taktekker for å sveise en membran, eller om han selv kan legge en teipet membran i klasse C. 

Pussystemer – små feil gir store skader

For pussystemer ser vi unødig mange skader. Små feil i utførelse og prosjektering resulterer i kostbare pusskader, som kan føre til fukt og råteskader i konstruksjonen bak. Ved bruk av brennbar isolasjon kan feil føre til brannfeller. 

I Byggeindustrien 17/2018 oppsummerer Tore Kvande (NTNU) og Noralf Bakken (SINTEF) utfordringene med puss på isolasjon: Det er avgjørende at beslag, armering og pussdetaljer utføres riktig, og at fasadesystemet har dokumenterte egenskaper (SINTEF Teknisk Godkjenning). Vi anbefaler også å ta med slagregnsbelastningen i vurderingen når man velger fasadesystem. 

Personsertifisering skal dokumentere nødvendig kompetanse

Vi mener at det mangler noe mellom fagopplæringen, monteringsveiledninger, byggeregler og andre føringer, for å unngå at de samme feilene gjøres mange ganger. Med kurs for de utførende håndverkerne kan vi begrense byggefeil og dermed spare store summer.  

SINTEF planlegger å tilby kursopplegg for radonsikring i samarbeid med Radonforeningen. Læreplan og læringsmål skal være åpne, og vi oppfordrer også andre aktører til å tilby kurs som kan gi tilsvarende kompetanse og grunnlag for sertifisering. 

Sertifiseringsopplegg for pussystemer blir bestemt etter en evaluering av opplegget for radonsertifisering. 

Les mer om personsertifisering

Kontaktperson