Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt rammeverk gjør det lettere å bygge for framtidas klima

Kabelvåg
Når man bygger og vedlikeholder skal det holde i flere tiår framover, men hva vil det si at en bygning er godt nok klimatilpasset? Klima 2050 jobber med et rammeverk for klimatilpasning av bygninger som skal konkretisere dette.

Rammeverket som Klima 2050 er i ferd med å utarbeide er et svar på at mange strever med hvordan klimatilpasning skal gjøres i praksis. Tidligere forskning fra Klima 2050 viser at det behov for konkrete tiltak og løsninger.

Først til definisjonen, hva er en klimatilpasset bygning? Det er en bygning som blir planlagt, prosjektert og utført for å motstå ulike typer av ytre klimapåkjenning – fra nedbør, snølast, vind, solstråling, temperatur og flomvann – gjennom hele sin tiltenkte levetid.

Ikke eget lovverk for klimatilpasning

Dagens bygningsregelverk omhandler ikke klimatilpasning som et eget punkt, men det vises til krav flere steder i lovverket.

Lovverket er funksjonsbasert, og i det ligger det implisitt at det skal klimatilpasses. Men det er litt opp til den enkelte byggherre å vise at bygget er godt nok rustet for klimaendringer. Utfordringen blir da; hva er godt nok?

Christine Molland Karlsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggekvalitet (DiBK) tror rammeverket vil hjelpe til å klarne opp i dette, og til å øke kunnskapen i næringen.

- Rammeverket vil gjøre det lettere å følge byggereglene fordi det viser hvordan det kan gjøres konkret, det er et godt verktøy blant annet for byggherrene. Det kan gi et bedre grunnlag for planlegging og prosjektering slik at en velger robuste løsninger egnet for framtidas klima.

Klimatilpasning bør skje tidlig i prosessen

Rammeverket sikret at det tas hensyn til klimatilpasning allerede i planleggingen av et nytt tiltak, det er mange muligheter tidlig som lukker seg etter hvert i prosessen. I tillegg vil rammeverket tydeliggjøre hva som bør gjøres når i de ulike fasene av en byggeprosess.

Mange veiledere har for generelt innhold. Tanken er at rammeverket skal sortere informasjonen, veilederne, verktøyene og dataene som allerede ligger der, og vise til hva som egner seg å bruke når i byggprosjektets ulike faser.

Må nå ut til målgruppa

Molland Karlsen er opptatt av at rammeverket blir attraktivt og relevant slik at det blir brukt.

- Er dette rammeverket et svar på det målgruppa trenger? Det er viktig at brukerforståelsen for det er god. Sist men ikke minst er det viktig at de som har behov for å bruke det vet om det, derfor må det spres.

Målet for Klima 2050 er at rammeverket skal heve hele næringen og dermed bidra til å redusere samfunnsrisiko på det bygde miljø knyttet til klimaendringer. Det skal være ferdig i løpet av 2019.

Tekst: Lisbet Gjære
Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Klima 2050

Prosjektvarighet:

13.04.2015 - 01.03.2023

Kontaktperson:

Berit Time

Utforsk fagområdene

Kontaktperson