Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt laboratorium skal bidra til å kutte utslippene i skipsfarten

Konseptskisse av hydrogenferge, Copyright Fiskerstrand Holding
SINTEF og ABB har åpnet det første laboratoriet i verden med et komplett system for testing av brenselceller i skipsfarten.

-Laboratoriet er bygd for å teste og tilpasse ny grønn teknologi. Vi som tradisjonsrik skipsfartsnasjon har et ansvar for å ta klimagassproblemet på alvor. Forskningsresultatene som skal produseres her vil utgjøre en forskjell, sier administrerende direktør i SINTEF Ocean Vegar Johansen.


Alexandra Bech Gjørv, statssekretær for næringsministeren Daniel Bjarmann-Simonsen og Jostein Bogen fra ABB åpnet laboratoriet for testing av hydrogenbaserte brenselceller på Marinteknisk senter i Trondheim onsdag 3. april.

Et unikt system
Laboratoriet er en videreutvikling av et pågående samarbeid SINTEF Ocean og ABB har hatt siden 2014.
-Det startet med et laboratorium for hybrid framdriftsmaskineri for skip, som besto av dieselmotorer, batterier, et elektrisk kraftdistribusjonssystem og elektromotorer som kunne simulere propeller og lignende. Siden har vi koblet inn skipssimulatorene SINTEF Ocean har utviklet over mange år. Det har gjort oss i stand til å simulere et helt maskinerisystem for skip. Når det nå bygges et tillegg for brenselceller blir systemet det mest komplette i verden, sier forskningssjef i SINTEF Ocean Anders Valland.

Stort potensiale
-Det store spørsmålet vi skal finne svar på er hvordan maritim industri og spesielt skipsfart kan klare å redusere sine klimagassutslipp og lokale forurensningsutslipp. Potensialet ved å ta i bruk hydrogenteknologi er at vi kan fjerne de lokale utslippene, og så fremt vi produserer hydrogenet på riktig måte er det også mulig å få til null klimagassutslipp, sier Valland.

Dette er en teknologi som ikke er brukt i særlig stor grad på skip hittil, så det er et stort behov for å øke kunnskapen.
-Man er i ferd med å bygge skip som skal ha brenselceller om bord. Vi skal hjelpe de å bygge på en optimal måte, se på den mest fornuftige bruken og hvilken brenselcelleteknologi som egner seg best, sier Valland.

Skal ombygge eksisterende ferge
Første forskningsprosjekt i laboratoriet blir et samarbeid med Fiskerstrand. Her skal man se på hvordan man kan ombygge en eksisterende ferge til drift med batterier og hydrogenbaserte brenselceller. I neste omgang skal laboratoriet teste cruiseskip.
-Når vi skal være med å utvikle framtidens skip er det viktig at vi kan serve alle skipstyper. Her har vi muligheten til å gjøre eksperimentelle forsøk på oppsett som ligner de vi har om bord, sier Valland.

Anders Valland presenterte laboratoriene for et fullsatt auditorium på marinteknisk senter.

Vil kutte utslipp
-Dette er neste steg for å klare å kutte utslipp i skipsfarten, sier produktsjef for energilagring og brenselceller hos ABB Jostein Bogen.
Han forteller at det er viktig for ABB med samarbeide som dette for å kunne ta nytte av viktig forskning ut i industrien.

-Allerede i dag finnes det båter som går på batteri. Noen går såpass korte strekninger at de kan lade ved hver endestasjon mens for større fartøy som skal reise lengre strekninger, og derfor ikke kan lade, kan kombinasjonen brenselceller og batteri være en måte å oppnå nullutslippsløsninger, sier Bogen.

En flott partner
-Samarbeidet med ABB er viktig fordi vi får en av de mest fremoverlente industriaktørene i verden på maritim side. De er veldig opptatt av å teste nye løsninger, og er en veldig flott partner for oss på forskningssiden. Samarbeidet lar oss ta i bruk en del av grunnforskningen, som for eksempel NTNU jobber med. Dessuten bidrar ABB til at løsningene vi utvikler kan implementeres i industrien, sier Valland.
Laboratoriet vil også være tilgjengelig for andre industriaktører som søker samme type løsninger.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson