Til hovedinnhold
Norsk English

Ny kalkulator viser nytten av å sortere avfall

Et sykehus eller en høgskole som kun leverer restavfall har potensiale til å spare betydelige summer og store mengder CO2 med kildesortering. Her er Joakim Strid i ferd med å montere en sorteringsstasjon hos Røros Produkter. Foto er utlånt fra bedriften.
Et sykehus eller en høgskole som kun leverer restavfall har potensiale til å spare betydelige summer og store mengder CO2 med kildesortering. Her er Joakim Strid i ferd med å montere en sorteringsstasjon hos Røros Produkter. Foto er utlånt fra bedriften.
Med avfallskalkulatoren kan bedrifter, organisasjoner og virksomheter regne ut hvor mye de kan spare miljøet, og hvor mange kroner de samtidig kan tjene på å kildesortere flere typer avfall.

Målet med avfallskalkulatoren er å inspirere store offentlige organisasjoner og næringsvirksomheter til å kildesortere mer. Fordi det lønner seg, både for lommebok og miljø, sier SINTEF-forsker Ottar Bakås.

Hanne-Mari Hindklev fra Røros Produkter og forsker Ottar Bakås i SINTEF studerer tall og beregninger som ligger til grunn for avfallskalkulatoren. Foto: Håvard Egge.

Forskere ved SINTEF har i samarbeid med Røros Produkter laget kalkulatoren som forteller hvor lønnsomt det kan være å kildesortere ulike typer søppel. Det er nemlig rimeligere å levere sortert avfall enn restavfall.

Investeringen betaler seg i løpet av få år

Røros Produkter leverer komplette løsninger for kildesortering til både private og offentlige virksomheter, men de manglet et verktøy som viste kundene hva de kan spare økonomisk og miljømessig ved å kildesortere.

– Vi har valgt et verktøy med færrest mulige steg, som krever et minimum med input, men som samtidig gir en god indikasjon på hva som lønner seg, sier SINTEF- forsker Ottar Bakås.

Derfor ville vi utvikle et verktøy som synliggjør effektene ved en slik investering. Ja, det koster litt med nytt avfallssystem, men de fleste får det beløpet igjen allerede i løpet av få år, sier IT- og systemansvarlig i Røros Produkter Hanne Mari Hindklev.

Det er spesielt viktig å påvirke store aktører til å ta de mest fornuftige avgjørelsene når de skal velge avfallsløsninger.

Fakta om prosjektet CustomR:

*CustomR: Integrerte løsninger for masseprodusert skreddersøm
*4-årig innovasjonsprosjekt støttet av Forskningsrådets BIA-program, brukerstyrt innovasjonsarena
*Prosjekttype: IPN Innovasjonsprosjekt i næringslivet
*Samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Digital, Røros Vinduer og Dører, Røros Produkter, Røros Metall og Flokk
*Varighet: 2016-2020
* Ett av forskningstemaene er etablering av god valgnavigasjon for kunde gjennom digitale verktøy
* Avfallskalkulator er utviklet i samarbeid mellom Røros Produkter, SINTEF og Sven Collet i NowHow
www.sintef.no/prosjekter/customr/

Et sykehus eller en høgskole som kun leverer restavfall har potensial til å spare betydelige summer og store mengder CO2, sier Hindklev.

Beregner grovt

Avfallskalkulatoren forskerne har utviklet i samarbeid med Røros Produkter har en begrenset kompleksitet for at den skal være enkel å ta i bruk.

Vi har valgt et verktøy med færrest mulige steg, som krever et minimum med input, men som samtidig gir en god indikasjon på hva som lønner seg, sier Bakås.

Bakgrunn: Bærekraft som faktor i valgnavigasjon

Mål: "Greening the customer": evnen til å gi kunden råd og støtte til å ta bærekraftig valg gjennom produktets livsløp

Resultat: Fire råd for å integrere miljøinformasjon i nettbaserte verktøy:

  1. Tillit gjennom transparens. Vise beregninger, åpne kilder.
  2. Hastighet gjennom forenkling. Gjør det enkelt for kunden å fullføre oppgaven, reduser antall input-faktorer.
  3. Forståelse gjennom relevans. Relater output-data til størrelser som kunden har et forhold til
  4. Motivasjon gjennom rådgivning. Del domenekunnskap med kunden og gi praktiske råd underveis.
  • Konferansepaper:

Bakås, Ottar; Sjøbakk, Børge; Skjelstad, Lars; Thomassen, Maria Kollberg (2018), "Integrating Sustainability Knowledge in Choice Navigation", In: Proceedings of the 8th International Conference on Mass Customiation and Personalization - Community of Europe (MCP-CE 2018), NoviSad, Serbia, 19-21 September, ISBN 978-86-6022-080-8, pp 8-15.

Mulige brukere av den nye kalkulatoren er:

*Forhandlere
*Innkjøpere
*Driftsledere for bygg
*Eiendom
*Renholdere
*Arkitekter
*Internt hos Røros Produkter
*Brukere – som studenter og elever

I kalkulatoren trenger du derfor bare å velge type bygg, størrelsen på bygget og antall brukere for å teste hva slags effekt det vil ha å utvide med sortering av ulike fraksjoner.

Kalkulatoren tar utgangspunktet i at virksomheten kun leverer restavfall fra før, og estimerer deretter hvor mye man sparer i penger og CO2 på utvidelsen. Dette regnes deretter om til antall flyreiser mellom Trondheim og Oslo for å synliggjøre den potensielle miljøgevinsten på en konkret måte, forteller Bakås. (Saken fortsetter under bildet.)

Slik ser avfallskalkulatoren ut. Illustrasjon: SINTEF

Pant, plast og papp mest lønnsomt

Avfallskalkulatoren kan ikke gjøre nøyaktige beregninger, men et estimat over nytten av å sortere de ulike fraksjonene.

Størst miljøgevinst per tonn avfall er pant fordi panteordningen er så godt håndtert, men også papp og papir samt plast scorer høyt. Vel og merke med utgangspunkt i livssyklusanalysen som baserer seg på at materialene blir gjenvunnet. Her har vi ikke tatt hensyn til geografiske ulikheter med tanke på gjenvinningsgraden lokalt, sier Bakås.

Beregninger indikerer at matavfall er det som gir minst mening å kildesortere.

De fleste kan ikke kildesortere alt. Derfor er det viktig å bevisstgjøre kundene og sette de i stand til å ta gode valg ved å gi informasjon om hva som er både mest og minst gunstig å prioritere, sier Hindklev.

Etterprøvbare beregninger

Avfallskalkulatoren baserer beregningene på tall, blant annet fra en rapport fra Nordisk ministerråd med grundige livssyklusanalyser. Videre er det samlet bruksdata og erfaringstall fra SSB, avfallsnæringen, rapporteringsorganer samt kundeerfaringer fra Røros Produkter.

Fakta om Røros Produkter:

Produserer løsninger for kildesortering, vogner og trillebord, møbler og andre produkter etter kundens skreddersøm. Har ca 35 ansatte i sin fabrikk på Røros, som er i sterk vekst. 
Røros Produkter har levert avfallsmøbler til OSL Gardermoen, samt flere store prosjekter innen skole og andre offentlige bygg

www.rorosprodukter.no


Ettersom avfallskalkulatoren gjør en del avgrensinger viser den regnestykket slik at det er lett å forstå for bruker hvordan vi har kommet frem til resultatet. Vi oppgir alle kildene vi har brukt sånn at dette kan etterprøves, sier Bakås.

Avfallskalkulatoren regner ut miljøgevinsten i kroner og CO2 for disse byggtypene:

*Undervisningsbygg: Skoler, barnehager, høyskoler og universitet
*Kontorbygg
*Industribygg
*Offentlige steder: flyplass, kulturhus, kinoer, teater butikker og kjøpesenter etc.

Kontaktperson