Til hovedinnhold
Norsk English

La CO2-jegerne gjøre gassen utslippsfri

Det planlagte fullskalaprosjektet for CO2-håndtering, er døråpneren som kan gi Norge sjansen til å forvandle gassreservene i Nordsjøen og Norskehavet til utslippsfritt hydrogen, påpeker artikkelforfatteren. Illustrasjon: Equinor
Det planlagte fullskalaprosjektet for CO2-håndtering, er døråpneren som kan gi Norge sjansen til å forvandle gassreservene i Nordsjøen og Norskehavet til utslippsfritt hydrogen, påpeker artikkelforfatteren. Illustrasjon: Equinor
Kullkraftindustrien brukte bare fem år på å dø i Europa, etter tusenårsskiftet. Like før var den verdt svimlende summer. Det må Norge lære av.

Når EU nå vil gjøre sin energisektor karbonfri innen 2050, har vi en historisk sjanse. Ved å forvandle naturgass til utslippsfritt hydrogen, kan vi tilby svære mengder av en energibærer som EU fastslår at et klimanøytralt Europa vil trenge.

Smått med rom for gass

Gassen fra norsk sokkel har til nå – med rette – blitt sett på som et klimatiltak for Europa. For alternativet i mottakerlandene kunne fort blitt økt bruk av kull.

Men nå har EU, vårt suverent største marked for petroleum, lansert sin strategi for dekarbonisering av Europa. Da blir det smått med rom selv for naturgass.

Derfor bør Norge alt nå legge til rette for å gjøre gassen om til hydrogen.

Ren energi i store mengder

Forutsetningen er at CO2 fra omvandlingen fanges og lagres. Da kan vi tilby Europa ren energi, i mengder som monner. Trolig er det bare slik vi kan unngå at landets fremtidige gassinntekter blir med kullindustrien utfor stupet.

Alt dette utgjør en viktig grunn til at Norge trenger det planlagte – og nå truede – fullskalaprosjektet for CO2-håndtering (CCS).

Kanskje går det mot enda ett års utsettelse av pionerprosjektet. Uttalelser fra regjeringen gir grunn til uro. Andre utsagn får meg til å frykte at planene vil smuldre helt bort.

En slik stopp vil være korttenkt.  

Døråpner for forvandlet gass

For ikke bare er planen å fange CO2 fra to nøkkelsektorer: fra sementindustrien som slipper ut fem prosent av verdens menneskeskapte CO2 og ikke får nullutslipp uten CCS – og fra avfallsforbrenning, der CCS vil trekke CO2 ut av naturens kretsløp.

I tillegg er prosjektet døråpneren som kan gi Norge sjansen til å forvandle gassreservene i Nordsjøen og Norskehavet til utslippsfritt hydrogen.

Investeringene og driftskostnadene som trengs i fullskalaprosjektet, utgjør mindre enn ti prosent av inntekten fra ett års gasseksport. Det skal ikke stikkes under en stol at slike beløp kan finansiere mange sykehjemsplasser.

Men dette kan likevel være den beste investering vi kan gjøre i den eneste forretningsmodellen vi har for gasseksport et stykke inn i fremtiden.     

Gasspedal for alt bærekraftig hydrogen

Bærekraftig fremstilt hydrogen vil gi utslippsfrie løsninger over et spekter som spenner fra tungtransport til produksjon av «balansekraft» når skyer og stille vær krymper sol- og vindkraftproduksjon.

Nettopp hydrogen fra naturgass med CO2-håndtering kan bli gasspedalen for all bærekraftig produksjon av hydrogen i stor skala.

Ta grep som manglet på Mongstad

For å fremme omstillingen fra gass- til hydrogenproduksjon, bør politikerne skape insentiver som får utslippseiere til å drive frem CO2-fangstløsninger raskt og rimelig. Slike grep manglet i Mongstad-runden. Selv bør staten involvere seg tungt i transport og lagring av CO2.  

Norsk energi- og klimapolitikk legges merke til. Da det norske oljefondet nylig besluttet å unngå selskap som kun driver med leting og produksjon av petroleum, reagerte markeder verden over. Det vil de også gjøre om vi slutter å selge petroleumsprodukter som ikke er bærekraftige.

Innlegget sto første gang i Klassekampen onsdag 15. mai 2019 og gjengis her med avisas tillatelse.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson