Til hovedinnhold
Norsk English

Ida Grong Aursand er tilbake hos SINTEF

Ida Grong Aursand
Ida Grong Aursand begynte hos SINTEF Ocean 2. september, og er ansatt som senior forretningsutvikler.

– Jeg er veldig glad for å få Ida med på laget igjen. Hennes unike bakgrunn vil styrke vår aktivitet innenfor sjømat, sier Hanne Digre, forskningssjef for sjømatteknologi. 

Ida har master og PhD i bioteknologi, og har en lang karriere bak seg som PhD-student, forsker, seniorforsker og forskningsleder i SINTEF. Hun ville ut å se bransjen fra et annet ståsted, og har de siste fire årene jobbet i BioMar. 

– Det har vært veldig utviklende for meg. Jeg tror jeg har forbedret min forståelse for hva industriens behov er, og hvordan mekanismene for å få kommersialisert forskningen fungerer. Jeg håper derfor jeg nå er bedre rustet til å kunne gjøre en forskjell som forretningsutvikler i SINTEF, og at jeg kan bidra til å sette alle de fantastiske resultatene fra forskerne våre ut i verden.

I SINTEF har hun tidligere jobbet med alt fra førstehåndtering av fisk, fangsthåndtering om bord på fiskefartøy og reduksjon av salt i maten. Altså et ganske vidt spenn i fag, men hele tiden med fokus på utvikling av teknologiske løsninger. I BioMar var hun ansvarlig for produktene og utviklingen av dem. 

– Jeg tror det er få som tenker på hvor mye FoU-innsats som ligger i en liten pellet. Et spennende fagfelt, som har enorm innvirkning på effektiviteten og lønnsomheten i oppdrettsnæringen, forklarer hun. 

– Gjennom fôr kan man også påvirke næringsverdien – du blir hva du spiser!

Ida ønsker videre å bidra til å utvikle en bærekraftig norsk sjømatnæring. I tillegg har hun et sterkt behov for å medvirke til at vi i framtida har nok og bærekraftig mat til verden. 

Utforsk fagområdene