Til hovedinnhold

Hvordan står det til med klimaavtrykket til norsk sjømat?

Hvor i verdikjeden er energiforbruk og klimagassutslipp størst? Hvor kan vi sette inn mulige tiltak? Det pågår nå et prosjekt som skal få fram tall for klimaavtrykket til norske sjømatprodukter.

Foto av Bent Raanes Sørensen

I 2009 publiserte SINTEF en rapport som viste klimaavtrykket til 22 norske sjømatprodukter. Resultatene fra studien viste at norske sjømatprodukter er svært konkurransedyktige sammenlignet med animalske produkter. Sjømatnæringen har imidlertid utviklet seg mye siden 2009, og det er behov for oppdaterte tall.

– Vi er spente på hvordan endringene som har skjedd i sjømatnæringen de siste ti årene vil slå ut på klimaavtrykket. Endringene kan jo både være positive og negative, sier prosjektleder Ulf Winther.

Hele verdikjeden skal analyseres
Også denne gangen skal utvalgte produkter fra norsk fiskeri og havbruk analyseres. Analysen skal, gjennom å benytte sammenlignbare metoder basert på nasjonale og internasjonale standarder, gi grunnlag for å se:

  • hvordan ulike sjømatprodukter presterer sammenlignet med hverandre, og
  • hvordan utvalgte produkter av sjømat presterer sammenlignet med utvalgte landbruksprodukter.

Analysen skal også vise hvor i verdikjeden energiforbruket og klimagassutslippet er størst, og hvor det er best mulighet eller potensial for å sette inn reduserende tiltak. Prosjektet skal både presentere forslag til tiltak og mulig effekt av tiltakene.

De samme institusjonene og forskerne som sist
Rapporten fra arbeidet skal være ferdig i november 2019. Arbeidet skal gjennomføres i et samarbeid mellom:

  • SINTEF Ocean AS,
  • RISE Research Institutes of Sweden, og
  • Asplan-Viak AS.

Det betyr at det i stor grad er de samme institusjonene og forskerne som gjennomfører denne analysen, som i 2009.     

Hvis du vil vite mer om prosjektet kan du kontakte en av oss, eller lese mer på  https://www.fhf.no/prosjektdetaljer/projectNumber=901524

Publisert tirsdag 20. august 2019
Spesialrådgiver
913 16 122

Prosjektvarighet:

01.12.2018 - 31.05.2020