Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan hindre rømming av oppdrettsfisk?

Mann og båt ved merd på oppdrettsanlegg
Foto: Trine Thorvaldsen/SINTEF
For å hindre rømming av fisk fra oppdrettsanlegg er det viktig å lære av tidligere hendelser. Forskning har gitt økt kunnskap om årsaker til rømming de siste årene. Det kan være flere årsaker som ligger bak en rømmingshendelse. Disse må vurderes i tillegg til direkte, ofte tekniske årsaker. Bakenforliggende årsaker kan dreie seg om menneskelige faktorer og organisering av arbeidet.

En ny rapport beskriver bakenforliggende årsaker basert på intervju med ansatte som har opplevd rømmingshendelser i perioden 2015-2017. Menneskelige og organisatoriske faktorer er relevante i forbindelse med organisering både ute på oppdrettsanleggene og på ledelsesnivå i oppdrettsselskapene. Intervjuene viser at bakenforliggende årsaker til rømming kan være knyttet til:

  • Menneskelige faktorer, kommunikasjon og samhandling
  • Planlegging og ansvarsfordeling
  • Bemanning og arbeidstid
  • Opplæring
  • Valg og vurderinger i tidligfase
  • Prosedyrer og rutiner
  • Erfaringsoverføring og læring
  • Økonomi og regulering fra myndigheter

Rapporten presenterer forslag til tiltak, inkludert årsakskategorier for menneskelige og organisatoriske faktorer som oppdrettere kan bruke i intern opplæring og granskning av ulykker.

Rapporten er skrevet i forbindelse med prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming, finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (prosjektnummer 901295).

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.06.2016 - 30.06.2019

Kontaktperson:

Heidi Moe Føre

Kontaktperson