Til hovedinnhold
Norsk English

Disse boligkvalitetene bør samfunnet investere i

Lekeplass foran småhus
Trygge uterom: Grunnlån fra Husbanken skal bidra til at det bygges flere tilgjengelige boliger. Gode og trygge uterom er en av kvalitetene som blir etterspurt. Foto: Karine Denizou
I forbindelse med ny forskrift om lån fra Husbanken, har SINTEF undersøkt kostnader og betalingsvilje for ulike funksjonelle boligkvaliteter.

Husbanken tilbyr private og profesjonelle utbyggere lån til under markedspris for å finansiere bygging og utbedring av boliger. Målet er at det skal bygges flere boliger med livsløpskvaliteter og miljøkvaliteter som ellers ikke ville blitt realisert.

Vil spesifisere kriteriene for tildeling av lån

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer å spesifisere krav til boliger som kan finansieres av Husbanken. SINTEF har i den forbindelse fått i oppdrag å vurdere merkostnadene som kan påløpe som følge av de foreslåtte livsløpskvalitetene og i hvilken grad markedet selv er villig til å betale for disse.
Resultatene presenteres i en ny rapport.

Støtter kvaliteter som ellers ikke blir realisert

Forskere i SINTEF har bl.a. intervjuet utbyggere og meglere om kostnader og betalingsvilje for ulike bokvaliteter som ikke omfattes av minstekravene i byggteknisk forskrift (TEK).

- Målet er å peke på de samfunnsnyttige kvalitetene, som ikke blir sikret gjennom TEK og kommunale vedtak, og som kan innebære en merkostnad for utbygger, men som kjøperne ikke er villige til å betale ekstra for. Disse kvalitetene vil være aktuelle kriterier for tildeling av Husbanklån, sier prosjektleder og seniorforsker Karine Denizou.

Dette er kvalitetene som vurderes som kriterier for tildeling av lån fra Husbanken:

  • Større plass (enn minstekravet i TEK) i soverom
  • Baderom med plass til vaskemaskin
  • 3m2 innvendig bod
  • Smarthusteknologi (f.eks. lys- og varmestyring, styring av dør og vindu)
  • Dagslys og orientering
  • Gode og trygge utearealer
  • Fellesfunksjoner med universell utforming (f.eks. sykkelparkering, vaskeri, selskapslokaler, aktivitetsrom)

For eksempel har kriterier for dagslys og orientering av boligen vært foreslått. Men disse blir i stor grad etterspurt av kjøperne selv, og trenger derfor ikke å være et kriterium for Husbanklån.
I små leiligheter vil kjøperne sjelden betale for større soverom, bad eller innvendig bod. For småhus og større leiligheter er det noe betalingsvilje for større bad enn minstestandard.

- Ut ifra svarene vi fikk fra utbyggere og meglere, er det fem kvaliteter som utpeker seg som aktuelle kriterier for Husbanklån; det er større soverom, baderom med plass til vaskemaskin, 3m2 innvendig bod, smarthusteknologi og ulike fellesfunksjoner, sier Denizou.

Last ned rapporten: Nye kriterier for Husbankens grunnlån

Utforsk fagområdene

Kontaktperson