Til hovedinnhold
Norsk English

Hva må til for å oppnå nullutslippsboliger?

Tegning av moderne rekkehus
Rekkehus som skal bygges på Sjøsiden i Bodø. Illustrasjon: Vdesign
SINTEF og entreprenør Gunvald Johansen Bygg AS har studert flere kombinasjoner av løsninger for et boligfelt i Bodø. Resultatene er viktig kunnskap for alle som planlegger nye boligområder.

Et nullutslippsbygg (zero emission building – ZEB) har som regel lavt energibehov og egen strømproduksjon for å kompensere for utslippene gjennom levetiden til bygget. 

Det fins ulike ZEB-nivåer. Det er viktig å være klar over hvilket ZEB-nivå man vil oppnå allerede fra planleggings- og designfasen av et byggeprosjekt. I det mest brukte, ZEB-Operation, skal man kompensere for alle utslipp fra driftsfasen til bygningen.

For alle prosjekter er første steg å redusere energibehovet til bygningen, og andre steg å dimensjonere lokal energiproduksjon utfra energibehovet. 

Sammenlignet ulike teknologier i nytt boligområde

SINTEF har gjort en energisystemanalyse for det nye boligområdet Sjøsiden ved Bodøsjøveien, hvor Gunvald Johansen Bygg AS er entreprenør. Ulike energisystemer ble sammenlignet: fjernvarme, kombinert varme- og kraftproduksjon og en sjøvarmepumpe. Analysen ble gjennomført for tre hustyper: eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Prosjektet er støttet av Husbanken.

TEK17 og solceller holder ikke til nullutslippsnivå

Analysene tok utgangspunkt i at bygningsskallet var bygd etter TEK17. Resultatene viser at det ikke er mulig å få til en nullutslippsbalanse for TEK17-bygningsskall med solcellepanel bare på takarealet. Det trengs flere tiltak. 

Vi testet ut følgende: (1) oppgradere bygningsskallet fra TEK17 til passivhus og (2) øke effektiviteten til solcelleanlegget fra 17% til 22%, i kombinasjon med de tre forskjellige energisystemene.

For tomannsboligen oppnås nesten utslippsbalanse over et år ved oppgradering til passivhusnivå (bygningsskall etter NS3700) kombinert med sjøvarmepumpe og solcelleanlegg med 5 % høyere effektivitet. 

Energitiltak for nye områder må planlegges og vurderes samlet

Denne kunnskapen er viktig ved planlegging av nye boliger, siden det er begrenset plass til solcelleanlegg i boligområder. De samme tiltakene i kombinasjon med fjernvarme eller kombinert varme- og kraftproduksjon, er ikke nok for å oppnå nullutslippsnivå. Da ville man trenge betydelig mer plass til solcellepanel, eller annen lokal strømproduksjon.

Derfor blir det også stadig viktigere at energisystemer til nye hus og områder planlegges for fremtidig energibehov og vurderes samlet. Å vurdere energisystemet i planleggingsfasen er ikke bare viktig for å oppnå nullutslippsbalansen for enkelthus, men også for planleggingen av hele områder. Dette er noe vi ser på i ZEN forskningsprosjektet om nullutslippsområder (ZEN). 

SINTEF deltar også i et internasjonalt prosjekt, IEA EBC Annex 73, som har som mål å finne robuste, fleksible og feiltolerante energiløsninger for hele områder. 

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson