Til hovedinnhold
Norsk English

Få siste nytt fra FNs klimapanel på Klimamarin

Foto: Shutterstock
Presentasjoner fra de to siste IPCC rapportene er et av hovedtemaene på Klimamarin som arrangeres 12.-13. november i Trondheim.

I går slapp FNs klimapanel rapporten som viser at klimaendringene vil føre til dramatiske endringer i havet. Endringer som også kan få alvorlige konsekvenser for sjømatnæringen i Norge og internasjonalt. Vi får økte havtemperaturer, surere hav med mindre oksygen, varmere hav og endringer i fiskebestander

Noen av endringene vil skje selv om vi klarer å kutte utslippene slik Paris-avtalen legger opp til. Forsker Geir Ottersen i Havforskningsinstituttet er en av hovedforfatterne bak rapporten og han kommer til Klimamarin for å presentere de viktigste funnene.

Matproduksjon må endres radikalt

Tidligere i høst kom klimapanelets rapport om hvordan klimaendringene virker på landjorda. Der vises det til at vi trenger en radikal endring i måten vi produserer mat på, hva slags mat vi spiser og hvordan vi forvalter landområdene i verden. Seniorforsker Anne Sophie Daloz fra Cicero vil presentere hovedtrekkene i rapporten på Klimamarin.

Andre tema på konferansen:

  • Oppdatert status for sjømatnæringens klimaspor.
  • Har vi nye fôringredienser som kan redusere klimaavtrykket til havbruksnæringen?
  • Hva skal til for å gjøre utbygging av anlegg for havvind mindre konfliktfylt enn anlegg for landvind?
  • Det er ikke nok å redusere CO2-utslippene – vi må fjerne CO2 fra atmosfæren for å nå 1,5 graders målet – finnes løsningene i det marine miljøet?
  • Klimamarin er en lunsj-til-lunsj konferanse på Royal Garden Hotel i Trondheim.

Meld deg på i dag

 

Nøkkeltall

Utforsk fagområdene