Til hovedinnhold
Norsk English

EU-OPENSCREEN ERIC: Få støtte til forskningen din på fremtidens legemidler

SINTEF Nanomedisin. Foto/copyright: Geir Mogen/SINTEF
EU-konsortiet EU-OPENSCREEN ERIC ønsker å gi forskere som studerer biologiske effekter drahjelp. Derfor vil de dekke alle analysekostnader til de som trekker det lengste strået etter utlysningene i EU-OPENSCREEN-DRIVE

Gir forskere tilgang til ny teknologi og infrastruktur

EU-OPENSCREEN-DRIVE er et europeisk konsortium, hvor SINTEF er med som partner. Tsjekkia, Finland, Tyskland, Latvia, Norge, Polen, Spania og Danmark er allerede medlem, og stadig flere land melder interesse for å delta.

Nettverket gir medlemmene tilgang til infrastruktur og teknologier for å gjennomføre systematiske analyser av kjemiske stoffer og deres biologiske effekter. På denne måten kan forskere analysere hvordan små molekyler (f.eks. medisiner) virker i kroppen gjennom interaksjoner med celler og proteiner. Hvilke proteiner et molekyl bindes til kan fortelle oss mer om hvordan det virker, hvorfor en medisin virker, og om den virker på ønsket måte eller om den gir bieffekter. Analysene vil øke vår forståelse av virkningsmekanismene til nye farmasøytiske legemiddelkandidater gjennom målrettet og fenotype-basert screening av egenskapene og undersøkelse av hvordan proteinene dannes fra gener (proteomikk).

Du kan sende inn prosjektsøknader nå

Konsortiet vil gi støtte til totalt 23 prosjekt, og nylig ble de to første utlysningene om prosjekter lansert:

  • Søknadsfrist 1. juli 2019: Tre prosjekt innen kjemoproteomikk
  • Søknadsfrist 30. september: Seks prosjekt innen småmolekylær screening

Prosjektene som blir innvilget får dekket alle analysekostnadene av konsortiet.

Les mer om konsortiet og utlysningene på EU-OPENSCREEN-DRIVEs hjemmeside

 Prosjektet er finansiert gjennom EUs H2020 forsknings- og innovasjnsprogram under GA nr. 823893

Kontaktperson