Til hovedinnhold
Norsk English

Dette mener ansatte i havbruksnæringen om arbeidsmiljøet sitt

En undersøkelse viser at nesten alle trives i havbruksnæringen, men mange har allikevel bekymringer når det gjelder HMS. Resultatene fra undersøkelsen har vi presentert i en animasjon som viser hvordan ansatte i havbruksnæringen vurderer arbeidsmiljøet sitt.

Den viser blant annet at det er høy trivsel i næringen, og at hovedårsaker til sykefravær og bekymring er belastningsskader og ulykker.

Animasjonene er laget som en del av prosjektet Sikrere operasjoner og arbeidsplasser i havbruk. Et av målene i prosjektet er å etablere forskningsbasert kunnskap om helse, sikkerhet og arbeidsmiljø for ansatte i næringen. Denne kunnskapen kan brukes til å iverksette målrettede tiltak som kan redusere risiko for helseplager, sykefravær og frafall.

De viktigste grunnene til trivsel er arbeidsmiljø og gode kolleger
De viktigste grunnene til trivsel er arbeidsmiljø og gode kolleger

 

Animation in English

Prosjektet er finansiert av Havbruksprogrammet i Norges Forskningsråd (2016-2019) og ledes av SINTEF Ocean. SINTEF Digital, avdeling helse og NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura, er forskningspartnere.

Referanse: Thorvaldsen, Trine, Holmen, Ingunn M., Kongsvik, Trond (2017) HMS-undersøkelsen i havbruk 2016. Trondheim: SINTEF Rapport OC2017 A-113

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2016 - 31.12.2019

Kontaktperson:

Trine Thorvaldsen

Kontaktperson