Til hovedinnhold
Norsk English

Byggforskserien gir råd om prosjektering av sjakter

Sjakt
I næringsbygninger for utleie der man ønsker større fleksibilitet, eller i bygninger der driftsstans kan ha store konsekvenser, er god tilgang til sjakta særlig viktig. I slike bygninger anbefaler SINTEF at man har full tilgang til rørene med tilhørende rørkoblinger og ventiler gjennom en dør. Ill.: SINTEF
En ny anvisning i Byggforskserien gir anbefalinger for planlegging og prosjektering av sjakter med vann- og avløpsinstallasjoner.

Sjakter må planlegges tidlig i prosjekteringsfasen, samtidig som man avgjør plassbehov for og plassering av tekniske installasjoner i og i tilknytning til sjakta. Behovet for sjakter må vurderes allerede i programmeringsfasen.

Oppfyller kravene i TEK17

Byggdetaljer 553.002 Sjakt med vann- og avløpsinstallasjoner gir råd om planlegging og prosjektering av sjakter med vann- og avløpsinstallasjoner for å oppfylle krav i byggteknisk forskrift (TEK17).

Med vanninstallasjon menes her avløpsrør og vannrør for fordeling av varmt og kaldt forbruksvann i bygningen. Anvisningen retter seg i hovedsak mot arkitekter, byggherrer og rådgivere.

– Bransjen har i lang tid etterspurt en anvisning om sjakter. Vi håper anvisningen kan gi en oversikt over hvilke krav som gjelder for vann- og avløpsinstallasjoner, slik at kravene blir tatt hensyn til tidlig i prosjekteringen, sier rådgiver Sondre Aasbø i SINTEF.

Anvisningen beskriver blant annet:

  • lekkasjesikring og utskiftbarhet
  • plassering av sjakt i bygningen, med eksempler på plassering i boenhet og næringsbygg
  • tilkomst til sjakt
  • brannsikkerhet

Installasjoner som ventilasjon, varme, kjøling og sprinkler samles ofte i samme sjakt som vann- og avløpsinstallasjoner, men disse installasjonene omtales ikke i anvisningen.

Kontaktperson