Til hovedinnhold
Norsk English

Byggenæringen mangler overordnede klimamål

Bilde av liten enebolig med nye vinduer og nytt inngangsparti
Bildet viser en liten enebolig som har blitt energioppgradert og samtidig fått bedre arealbruk og økt bokvalitet. Oppgraderingen inkluderer bla. etterisolering av yttervegger og tak samt nye vinduer og dører. Foto: Runa Bjørke
Hva skal til for å gjøre byggesektoren mer klimavennlig? En ny studie peker på overordnede klimamål, føringer for rehabilitering og digitalisering som sentrale virkemidler.

Mange hevder at byggesektoren har et stort potensial for å redusere energibruk og klimagassutslipp. Potensialet blir imidlertid ikke realisert, og prosjektet "Virkemidler som virker" (VIRKSOMT) har undersøkt hvorfor. Prosjektet har også sett på hva som skal til for at byggesektoren kan bidra til et grønt skifte. Prosessen og resultatene oppsummeres i en sluttrapport.

Ulike måter å vurdere utslipp fra byggesektoren

Rapporten konkluderer med at tiltak i byggesektoren anses for å ha lav klimaeffekt.

- Trolig skyldes den manglende viljen til å sette overordnede energi- og klimamål for byggesektoren at Norges kraftproduksjon i hovedsak kommer fra vannkraft. Dermed blir energibruken i byggesektoren betraktet som tilnærmet utslippsfri, sier seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk, Ann Kristin Kvellheim.

Mangelen på overordnede klimamål for byggesektoren påvirker prioriteringer og dernest utforming og implementering av virkemidler. Et alternativt syn på energieffektiviserende tiltak i byggesektoren er at tiltakene bidrar til å frigjøre energi som kan benyttes til å redusere klimagassutslipp på andre områder. Ved å tenke på denne måten får tiltakene en helt annen betydning.

Mest å hente i eksisterende boligmasse

For at byggesektoren skal bli mer klimavennlig, er det vesentlig at den eksisterende boligmassen kan oppgraderes på en klimavennlig måte.

- Våre undersøkelser viser at det er vanskelig å finne effektive virkemidler for å få fart på rehabiliteringsmarkedet. Økonomiske insentiver er ikke nok i seg selv for å få boligeiere til å velge energioppgradering. Kanskje må vi få en Rehab-TEK, med krav til kostnadseffektive energitiltak ved rehabilitering, sier Kvellheim.

Avgjørende å lykkes med digitalisering

Det ligger også et betydelig klimapotensial i å digitalisere byggenæringen. Dersom byggesektoren lykkes med digitaliseringen, vil det kunne gi økt lønnsomhet og redusert klimafotavtrykk i hele byggets levetid. Bransjen har selv utformet et veikart for digitalisering hvor det fremgår at byggenæringen skal heldigitaliseres innen 2025. Likevel er byggenæringen en av de minst digitaliserte næringene til nå.

- Her må myndighetene bidra ved å bruke sin makt som byggherrer/-eiere og bestillere og stille krav til at de beste og mest fremtidsrettede løsningene blir tatt i bruk, avslutter Kvellheim.

Last ned rapporten

Kontaktperson