Til hovedinnhold
Norsk English

Vi styrker oss på transport og infrastruktur

Bygging av vei
Norge bygger infrastruktur som aldri før. Foto: SINTEF
Norge bygger infrastruktur som aldri før. Nye Veier utfordrer dagens praksis innen byggeprosess, byggetid og kostnader. Statens Vegvesen lar seg utfordre og kutter kostnader. Videre tvinger Parisavtalen oss til å tenke grønnere. Anleggssektoren er i endring.

Vi skal komme fortere fram på firefelts veg mellom byene, slippe å vente på ferje over vestlandsfjordene og ta Intercity-tog fra nord til sør gjennom Oslo. Vi er utvilsomt inne i et skifte der også teknologi spiller en rolle for utviklingen i anleggssektoren. Førerløse biler og båter, elektriske veger, trådløs lading av ferjer, utslippsfrie gravemaskiner og karbonfangst i sementindustrien. Lista over de gode eksemplene på ny teknologi og dristige løsninger er heldigvis lang og spennende.

Behov for FoU-prosjekter

SINTEF ruster opp i takt med endringene i anleggssektoren. Selv om mange teknologiske løsninger og innovasjoner allerede ligger 'i dagen', kan veien fram til ferdige løsninger ofte være lang og ha behov for forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi har flere eksempler på dette:

  • Elektrifisering av bilparken og godstransport langs veg krever endringer i veginfrastrukturen. Hvordan kan norske veger støtte elektrifisering av kjøretøyparken? Vi funderer også på hvordan tekniske løsninger vil tåle snø, kulde, tele, snøbrøyting og salting.
  • Hva skjer med fortauene og sykkelstiene våre for tiden? Tele, oppsprekking og krakelert asfalt gjør hverdagen for syklister og fotgjengere i overkant spennende. Asfalt og stein kan gjerne oppleves som grå og kjedelig i fargen, men er viktige tema når vi skal bygge infrastruktur som gir god mobilitet.
  • Kan vi gjøre anleggsplasser utslippsfrie på lik linje med Oslo kommune sine utslippsfrie byggeplasser? SINTEF har etablert Nettverk for Grønn anleggssektor for å skape kultur, nye verktøy, innovativ teknologi og en 'ufarlig' arena for kunnskapsdeling.
  • Hvordan kan forskning støtte opp rundt effektivisering av offentlig sektor og økt produktivitet i privat sektor? Digitalisering i form av digitale tvillinger har raskt blitt et sentralt begrep i norsk byggenæring, men digitalisering kan også handle om at vi utstyrer infrastrukturen med sensorer som kan kommunisere med kjøretøyene. Har vi nok kunnskap til å bygge framtidens veger – og vet vi at det er veg vi trenger?

SINTEF har tverrfaglig kompetanse som støtter alle temaene vi hittil har vært innom. Vi styrker for tiden vår kompetanse mot anleggssektoren gjennom økt fokus på materialer og konstruksjoner i et livsløpsperspektiv. Vi jobber tverrfaglig med anleggssektorens behov innen sirkulær økonomi, energieffektivisering, alternative energibærere, digitalisering og samfunnssikkerhet. Vi har spisskompetanse innen betong og asfalt, tunneler, hydrogen- og batteriløsninger, autonome kjøretøy, aluminium til rekkverk langs vegene, samfunnsøkonomiske og miljømessige vurderinger av infrastrukturutbygging og mye mer. Materiallaboratoriene våre innen betong, sement, asfalt, tilslag, naturstein og berg er viktige for å kunne løse disse utfordringene.

Vil løse tverrfaglige utfordringer

SINTEF Byggforsk har også gjennomført en kundeundersøkelse som har vist oss at våre kunder er spesielt opptatt av bærekraft i materialer og produksjon, digitalisering og det grønne skiftet, samt automatisering, produktivitet og kostnadskontroll. Våre kunder mener også at løsningene ligger i skjæringen mellom de tradisjonelle fagene vi kjenner i dag. Vår visjon er 'Teknologi for et bedre samfunn'. Sammen med våre kunder i anleggssektoren ønsker vi å bidra til å løse tverrfaglige transport- og infrastrukturutfordringer i samfunnet.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson