Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsleder Till Lech valgt inn i styret til Big Data Value Association (BDVA)

Forskningsleder Till Lech valgt inn i styret til Big Data Value Association
Forskningsleder Till Lech valgt inn i styret til Big Data Value Association
Hvordan kan Europa bli best i verden på å skape verdi av stordata? Det privat-offentlige partnerskapet Big Data Value PPP jobber for at Europa skal kunne ta denne posisjonen – og SINTEF er med på laget!

Data er overalt. Informasjon samles og genereres fra himmel til havbunn. Men data alene har liten verdi. Verdien skapes først i det man omgjør data til nyttig og anvendbar kunnskap.

Det offentlig-private partnerskapet "Big Data Value PPP" er et spleiselag mellom Europakommisjonen og europeisk industri for å fremme forskning og innovasjon innen teknologier for lagring, forvaltning og analyse av stordata. Den private motparten i dette partnerskapet utgjøres av "Big Data Value Association" (BDVA), en interesseorganisasjon bestående av over 200 medlemmer fra industri og forskning.

BDVA sitter i PPP-ens partnership board, der man diskuterer innholdet i PPP-en med kommisjonen. I samarbeid utformes det her  utlysninger med et totalt budsjett på ca. 500 millioner kroner i Horisont 2020.

SINTEF, som har vært med siden etableringen av BDVA har lenge vært aktiv deltager og bidragsyter til forskningspolitiske innspill og nettverksaktiviteter, og er nå valgt inn igjen i styret for en ny 2-års periode. Det er forskningsleder Till Lech som er valgt inn i styret.

Konserndirektør Morten Dalsmo er stolt og glad over de gode nyhetene: - En slik posisjon og engasjement er utrolig viktig for å sikre kunnskapsoverføring fra europeisk industri til Norge. Dette kommer SINTEF og våre kunder til gode.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson