Til hovedinnhold
Norsk English

Sparker i gang nytt katapult-senter for vareproduksjon

I dag ble "Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre" åpnet på Raufoss, en av de to første katapult-sentrene i Norge. Senteret skal hjelpe bedrifter med å ta ideer raskere fra konsept til marked. Foto: Trond Erik Fugleberg
Snorklipping på åpningen av katapult-senteret på Raufoss. Fra venstre: Skjalg Sylte Stavheim, styreleder i NCE Raufoss, Svein Terje Strandlie, administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing og klyngeleder i NCE Raufoss, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, og Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva. Foto: Trond Erik Fugleberg
I dag ble "Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre" åpnet på Raufoss, en av de to første katapult-sentrene i Norge. Senteret skal hjelpe bedrifter med å ta ideer raskere fra konsept til marked.

Det var snorklipping, champagne, mingling og god stemning på åpningen av Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC) i dag.

– Vi er både glade og stolte over at vi nå har kommet i gang med katapult-senteret, og gleder oss til å være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktivt, sier Svein Terje Strandlie, administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing og klyngeleder i NCE Raufoss.

Hva er katapult-ordningen?

For tre måneder siden tildelte Siva de første katapult-sentrene til Elkem i Kristiansand og SINTEF på Raufoss, som SINTEF Raufoss Manufacturing søkte på vegne av NCE Raufoss. Ordningen skal bidra til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer fra konseptstadiet til markedsintroduksjon. Sentrene skal tilby lokaler, utstyr og kompetanse, der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere teknologier, produkter eller tjenester.

– Jeg er imponert over det de har fått til på så kort tid. Det blir spennende å se hvordan MTNC skal flytte grenser innen vareproduksjon og vi har store forventinger! Nå er jobben å mobilisere og få bedrifter over hele landet til å ta katapult-senteret i bruk, sier Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva.

Minifabrikker og nye produksjonsteknologier

MTNC skal utvikle og demonstrere innovative produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier i minifabrikker, i samarbeid med industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Det skal være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktivt.

– Norsk katapult MTNC skal utvikles til et teknologisenter i verdensklasse, hvor vi bygger flere minifabrikker, med industri 4.0 standard, for å utvikle og teste nye produksjonsteknologier og nye arbeidsmåter. Senteret skal være en ny og viktig læringsarena for både store og små bedrifter, på tvers av bransjer, over hele landet, sier Ottar Henriksen, prosjektleder for MTNC.

Møtested for store og små bedrifter

Åpningen i dag var på servicesenteret på Raufoss Industripark.

– Vi har bygd et servicesenter som et møtested for store og små bedrifter, og har begynt å planlegge de forskjellige minifabrikkene hvor vi skal demonstrere nye produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier. Den første minifabrikken skal fokusere på Additive Manufacturing, som populært kalles 3D-printing, og som er en prosess hvor material sammenbindes til objekt ut fra en 3D-modell. Totalt skal MTNC inneholde fire til seks avanserte, modulbaserte og fleksible minifabrikker.

Kort om MTNC

  • Formål: Bidra til at bedriftene raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon
  • Målgruppe: Små og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter, FoUI-miljøer og utdanningsinstitusjoner
  • Tilbud: Lokaler, utstyr og kompetanse, der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere

Kontaktpersoner

  • Svein Terje Strandlie, administrerende direktør SINTEF Raufoss Manufacturing og klyngeleder NCE Raufoss, telefon: 901 01 340, e-post:
  • Ottar Henriksen, prosjektleder for MTNC, telefon: 901 44 405, e-post:
  • Gaute Moldestad, fagansvarlig klynger og industri i Siva, telefon: 916 61 252, e-post:
  • Bjørn Arne Skogstad, prosjektleder Norsk katapult i Siva, telefon: 481 49 070, e-post:
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på åpningen av Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre. Foto: Trond Erik Fugleberg