Til hovedinnhold
Norsk English

Regionale forskjeller i sykefravær

Utvilking i legemeldt sykefravær i Troms, Møre og Romsdal og Rogaland sammenlignet med hele landet, 1. kvartal 2000-4.kvartal 2014 (SSB)
Hvordan har det seg at det er et høyere sykefravær i Troms enn i Møre og Romsdal og Rogaland? Dette har forskere ved SINTEF i Tromsø sett nærmere på.

Troms har et noe høyere sykefravær enn landsgjennomsnittet, og ved å bruke Møre og Romsdal og Rogaland som referansefylker har forskerne forsøkt å finne forklaringer i geografiske, demografiske og arbeidsrelaterte parameter basert på hypoteser utledet og testet gjennom analyse av data fra NAV og SSB.

Det aller viktigste funnet i prosjektet var at demografiske og arbeidsrelaterte parameter ikke synes å kunne bidra til å forklare hvorfor folk i Troms har et høyere legemeldt fravær enn folk i referansefylkene. I lys av antagelsen om at det relativt høye fraværsnivået i Troms, sammenlignet med referansefylket, i alle fall delvis skulle kunne forklares av eller tilskrives slike forhold, var funnet uventet og interessant.

Regionale forskjeller i fravær kommer kanskje sterkere til uttrykk på grunn av forskjeller i demografi og næringsstruktur, men årsakene synes å ligge utenfor forhold tilknyttet demografi og næringsstruktur. Vi slutter oss dermed til tidligere forskning, som løfter frem to forklaringer på forskjeller i fravær: i) ulikt arbeidsmarked og ii) forskjell i holdninger blant arbeidsgivere, arbeidstakere og/eller sykemeldere.

Rapporten, som er utarbeidet for NAV; i sin helhet finner du her.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson