Til hovedinnhold
Norsk English

Ocean Space Centre får grønt lys fra kvalitetssikrer

Det reviderte konseptet for Ocean Space Centre, er vurdert som samfunnsøkonomisk lønnsomt.

I Nærings- og fiskeridepartementets proposisjon til statsbudsjettet, bekreftes det at regjeringen nå vil velge utbyggingskonsept og avklare rammene videre for Ocean Space Centre.

– Det er svært positivt at regjeringen formulerer det slik i budsjettproposisjonen fra Nærings- og fiskeridepartementet, sier administrerende direktør i SINTEF Ocean Vegar Johansen. Etter at vi leverte et revidert konsept i mars har vi hatt en god dialog med departement og kvalitetssikrer og det er gledelig å se at de har vurdert at vi nå kan sette fart for å realisere prosjektet.

SINTEF og NTNU har ikke fått videre detaljer fra NFD om innholdet i kvalitetssikringen, men forventer en snarlig oppdatering.

Det reviderte konseptet for Ocean Space Center inneholder fleksible løsninger som er anvendelig for et bredere marked og innebar en vesentlig kostnadsreduksjon. Det foreslåtte konseptet innebærer en investering på 4,7 MRD NOK.

Les mer om det reviderte konseptet her

NTNU har i tidligere kvalitetssikringer fått positive vurderinger av sine laboratorier i, men er glade for prosessen med å revidere konseptet slik at det er tilpasset et samfunn i rask endring. – Regjeringens satsing på hav er viktig for å ta en internasjonal posisjon. For å kunne utvikle oss må vi ha fasiliteter som gir god nok kvalitet på den utdanningen og forskningen som er etterspurt og i dag har vi ikke gode nok laboratorier og forskningsinfrastruktur. Det prosjektet som vi har fått grønt lys for nå ivaretar kunnskapsutvikling for både studenter og næringsliv, sier Olav Bolland, dekan ved NTNU.

Utforsk fagområdene