Til hovedinnhold
Norsk English

Skrå tretak med oppholdsrom på loftet

Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet
I takkonstruksjoner med prefabrikkerte A-takstoler monteres dampsperra sammenhengende i himling og skråtak og på knevegger. Under loftsbjelkelaget kan dampsperra for eksempel klemmes mot lekt eller mot kubbing. Ill.: SINTEF Byggforsk
Byggforskserien beskriver oppbygningen av skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet.

Oppholdsrom på deler av loftet er særlig aktuelt for bygninger med takvinkel på ca. 30° eller mer. Skrå tretak med oppholdsrom på loftet bygges vanligvis opp av A-takstoler.

Takstolene spenner fritt over husbredder på opptil 10 m, og gir god fleksibilitet for planløsningen i huset. Slike takstoler er mye brukt i boliger i halvannen etasje. Løsningen med oppholdsrom på deler av loftet kan også brukes for vanlig sperretak med knevegger og hanebjelkelag.

Brannteknisk bedre

Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet bør ha all isolasjon og lufting i skråtaket. Alternativt kan deler av isolasjonen plasseres i knevegger og hanebjelkelag. Det anbefales ikke lenger skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet med kalde, luftede loftsrom.

Skrå tretak med isolerte takflater er brannteknisk bedre enn skrå tretak med kalde, luftede loftsrom. Sistnevnte kan gi rask brannspredning til kneloftet via spalteåpninger under takutstikket. Med all isolasjon plassert i skråtaket oppnår man også bedre isolering mot lyd utenfra, særlig med undertak av taktro av plater eller bord.

Anvisningen 525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet beskriver blant annet:

  • Konstruksjonsprinsipper
  • Varmeisolering
  • Innvendig luft- og damptetting
  • Taklufting og vindtetting
  • Tiltak mot brannspredning

Kontaktperson