Til hovedinnhold
Norsk English

Veileder for ettermontering av heis

Bildet viser heis montert i 2015 i gårdsrom i bygård fra 1905 i Oslo
Bildet viser heis montert i 2015 i gårdsrom i bygård fra 1905 i Oslo. Foto: Karine Denizou
En veileder fra SINTEF viser gode eksempler på ettermontering av heis i bygårder og blokker.

For at eldre skal ha en reell mulighet til å bo hjemme så lenge de selv ønsker, er det nødvendig med flere heiser i bygårder og lavblokkbebyggelse.

Heissatsning har gitt resultater

Mellom 2012 og 2017 har Husbanken forvaltet betydelig økte rammer for tilskudd til ettermontering av heis. Langt flere heiser enn tidligere er ettermontert som følge av det.

Veilederen fra SINTEF  gir en oversikt over ulike løsninger ved ettermontering av heis i perioden 2013-2015, og evaluerer brukskvalitet og visuelt uttrykk i utvalgte prosjekter.

- I tillegg til den fysiske heisløsningen med sine funksjonelle og visuelle kvaliteter, har vi også sett på trekk ved organisering av byggeprosessen som påvirker framdrift og resultat, forteller seniorforsker Karine Denizou i SINTEF Byggforsk.

For boligselskaper som vurderer heis

Veilederen henvender seg hovedsakelig til styrer i boligselskaper som vurderer oppgradering og etablering av heis. Den kan også gi nyttige innspill til andre aktører i byggeprosessen, som lokale myndigheter og rådgivere.

Last ned veilederen

Kontaktperson