Til hovedinnhold
Norsk English

Missing link i våtrommet

Detaljtegning av overgangen mellom sluk og gulv i våtrom
Ofte mangler en slik vanntett overgang mellom relinet sluk og gulvmembran. Illustrasjon: Byggforskserien
Når gamle avløpsrør renoveres, blir overgangen mellom sluk og membran på gulvet ofte glemt.

Våtrom i eldre bygninger moderniseres i stor skala, og såkalt relining har blitt en utbredt metode for renovering av slitte avløpsrør. Men overgangen mellom det relinede sluket og badets gulvmembran blir ofte glemt i prosessen. Man står da med oppgradert avløpsrør og tettesjikt, men manglende vanntett forbindelse mellom dem. Hvem vil gripe fatt i dette?

Manglende tetting mellom sluk og membran er en særlig utfordring ved oppgradering av bygårder og boligblokker fra rundt 1950 og fram til 70-tallet.

Nye produkter gir liv til gamle rør

Relining, eller rørfornyelse av avløpsrør, er blitt en utbredt metode for å forlenge brukstiden for et slitent avløpsanlegg. Det eksisterende avløpsanlegget renses og undersøkes ved innvendig tv-inspeksjon. Dersom det gamle røret ikke er for skrøpelig, kan det fungere som forskaling for et "nytt rør". Dette plasseres inne i det gamle, enten ved å installere en fiberstrømpe impregnert med epoxy, eller ved å sprøyt på et belegg av fiberarmert polyester.

Relining-produktene har utviklet seg betydelig de siste ti årene, og produktene med SINTEF Teknisk Godkjenning har vist seg å være holdbare og fungere som forventet når de blir riktig installert. Relining kan inkludere bunnledningen, eller den kan begynne like over kjellergulvet og ta for seg rørstammen og avgreninger til kjøkken og bad.

Noen ganger fjernes det gamle sluket og erstattes med et nytt, med klemring/limflens for tilslutning til membran. Om det er tilfelle, er tettingen mellom sluk og gulvmembran ivaretatt.

Dersom det er nødvendig med større inngrep som kjerneboring eller pigging i betong for å skifte sluket, kan man også vurdere å skifte avløpsrørene samtidig, i stedet for relining.

Men hva når sammenføyningen mangler?

Våtromsmembranen skal sørge for at vann fra dusjing eller lekkasje/søl ikke medfører skade på bygningen. Det skjer ganske ofte at sluket tettes av hår og såperester slik at det fylles opp, og vann flyter opp på gulvet. Da skal ikke vann kunne trenge ut i konstruksjonen omkring.

Når det gamle sluket står igjen etter relining, uten klemring eller limflens, får man en utfordring med å gjøre forbindelsen mellom sluket og membranen på gulvet tett. Dette gjelder både om membranen finnes der fra før eller blir montert senere. Hva gjør man så?

Det må utvikles en god løsning

Såfremt det gamle sluket er i såpass god tilstand at det forsvarlig kan behandles med relining-materialet, er det tre forhold som må tilfredsstilles:

  • Vannlås/luktstopp må hindre at det kommer luft fra avløpsanlegget inn i rommet
  • Det må være mulig å rense sluket.
  • Det må være vanntett overgang mot tettesjiktet i gulvet.

Det fins ulike typer produkter som kan fylle denne funksjonen:

  • Overdel til boligsluk fungerer ved at vannlås skjæres ut av det gamle sluket som deretter behandles med relining-materialet. Den nye overdelen limes inn i det gamle sluket og tilsluttes tettesjiktet. Vannlås settes på plass i overdelen.
  • Det fins også godkjente rehab-sett for eldre støpejernsluk. Tettesjiktet/butylmansjetten legges mot det relinede sluket og låses på plass av klemring med festebøyle.

Begge disse metodene brukes i svært liten utstrekning. Det kan være fordi de er krevende å installere, eller fordi de er lite kjent. Det er imidlertid sannsynlig at bestillerne av relining i liten grad er oppmerksomme på behovet for en sikker overgang mellom sluk og tettesjikt, og da blir ikke denne viktige funksjonen ivaretatt.

Tiden er inne for å få utviklet en god metode å utfylle det manglende mellomleddet. Firma som utfører relining, slukleverandører og produsenter av tettesjikt bør sammen kunne finne løsningen.

Les mer i Byggforskserien

541.806 Sluk og overgang mellom membran og sluk

Utforsk fagområdene

Kontaktperson