Til hovedinnhold
Norsk English

Lettere å finne fram når lys, farger og kontraster prosjekteres riktig

Slik brukes lys farger og kontraster for å markere dør, korridor og etasje på Sentralen i Oslo
Sentralen i Oslo: I store deler av bygget er gamle overflater beholdt og bearbeidet for å gi et røft uttrykk. Enkelte vegger fremstår som abstrakte malerier. Skilt med mørk bakgrunn og lyse bokstaver er godt synlige. Foto: Karine Denizou/SINTEF
En rapport fra SINTEF viser hvordan prosjekterende kan bruke luminanskontrast, farger og belysning for å gjøre det lettere å finne fram i bygninger.

Både byggteknisk forskrift (TEK) og standard NS 11001 stiller kvantitative krav til luminanskontrast i byggverk med universell utforming. Luminanskontrast oppstår når et objekt har en annen luminans (lysutstråling) enn bakgrunnen, og er svært viktig for dybdesynet og evnen til å fokusere.

Rapporten fra SINTEF er utviklet på bakgrunn av casestudier som viser hvordan konkrete løsninger gir gode romopplevelser for brukerne og oppfyller krav til luminanskontrast i TEK.

Vanskelig å oppfylle kravet i TEK

- Verken prosjektering eller måling av luminanskontrast er presise vitenskaper. Kontrasten mellom to materialer kan være svært forskjellig selv innenfor små områder, avhengig av belysning, materialenes glans og tekstur, og hvilken vinkel vi ser objektene fra, sier seniorforsker Karine Denizou ved SINTEF Byggforsk.

Undersøkelsene viser at krav til luminanskontrast på minst 0,8 er vanskelig å prosjektere for, med mindre det brukes lys kontrastmarkering mot mørk bakgrunn. Kravet er i tillegg vanskelig å kontrollere. Fargemålerne som arkitekter benytter, egner seg i beste fall til å gi en indikasjon på luminanskontrasten under prosjekteringen.

Flere bør hente inn spesialister

Selv i store prosjekter blir fortsatt materialer og farger valgt uavhengig av belysningen. Helhetlig og tverrfaglig prosjektering er stikkord for en byggeprosess i tråd med prinsippet om universell utforming. Tilgjengelighet for svaksynte og orientering bør derfor være på dagsorden lenge før detaljprosjektering.

- Ikke alle kan være spesialister, og terskelen bør være lav for å hente inn spesialkunnskap til prosjektering av publikumsbygg, sier Denizou.

Ønsker tilbakemelding fra brukerne

Å beherske farge- og materialbruk i kombinasjon med belysning er en forutsetning for å utvikle inkluderende omgivelser. Men det er ikke nok. Kunnskap om brukernes behov er også helt nødvendig.

De prosjekterende i undersøkelsen ønsker tilbakemeldinger fra brukere om brukbarheten av løsningene de har utviklet. Når kunnskapen om brukerbehov øker hos prosjekterende, blir det også enklere for dem å tolke og omsette kravene i TEK.

Bedre veifinning er målet

Målgruppen for rapporten er alle som kan tenke seg å bidra i prosjekteringen av bygninger hvor det stilles krav til universell utforming iht. TEK. Målgruppen inkluderer derfor ikke bare rådgivere og prosjekterende, men også fremtidige brukere av byggene og byggherrer, samt offentlige myndigheter som plan- og bygningsetat og byantikvar.

Last ned rapporten

Utforsk fagområdene

Kontaktperson