Til hovedinnhold
Norsk English

Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved storskala CO2-håndtering i Norge

Edvard Grieg-feltet ligger på Utsirahøyden i den midtre delen av Nordsjøen, omtrent 180 kilometer vest for Stavanger.
Nordsjøen kan bli et verdifullt CO2-lager. (Illustrasjonsfoto: Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass)
En ny rapport fremhever at realisering av fullskala CO2-håndtering i Norge kan skape verdier i form av industriutvikling og arbeidsplasser.

Rapporten Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved storskala CO2-håndtering i Norge (pdf), lanseres 25. april. Rapporten er skrevet av SINTEF med rådgiving fra NTNU på oppdrag fra NHO, LO, Fellesforbundet, Norsk Industri, Norsk olje og gass, og Industri Energi.

Rapporten trekker fram at FNs klimapanel (IPCC) sier at verden etter all sannsynlighet må ha en rask og omfattende utbygging av CCS for å ha mulighet til å begrense global oppvarming til 2 grader. Norge har sluttet seg til Paris-avtalen og forpliktet seg til å nå klimamål innen 2030 som betyr reduksjon av klimagassutslipp med minst 40 prosent.

Fremtidig konkurransekraft

Rapporten viser at en tidlig satsing på CO2-håndtering i Norge vil kunne bygge fremtidig konkurransekraft for norsk industri, både på fastlandet og sokkelen.

Noen spesielle muligheter som trekkes frem er at CO2-håndtering kan bidra til å øke verdien av norsk naturgass, gjennom å skape rammebetingelser for ren og storskala produksjon av hydrogen. Rapporten trekker også frem muligheter for å styrke konkurransekraft til norsk prosessindustri som har mål om nullutslipp i 2015.

I arbeidet er det lagt vekt på å innhente innspill fra norske aktører og å finne godt dokumenterte tall, det innebærer blant annet at der man har manglet referanser, er det gjort anslag. Hvor store effektene blir, er avhengig av i hvor stor grad man antar at CCS vil bli tatt i bruk i Norge og Europa. For å vise utfallsrommet for en satsing i Norge på CO2-håndtering har rapporten undersøkt mulighetene knyttet til tre scenarioer for hvordan CO2-markedet i Europa utvikles; basert på tall fra IEA og IPCC.

Diagram Fra rapporten: Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved storskala CO2-håndtering i Norge
Fra rapporten: Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved storskala CO2-håndtering i Norge

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

NCCS

Prosjektvarighet:

01.08.2016 - 23.02.2024

Kontaktperson:

Mona Mølnvik

Hva er CO2-håndtering

CO2-håndtering er en teknologi som reduserer store utslipp av karbondioksid, CO2. Teknologien omfatter en fangst-, en transport- og en lagringsdel. Teknologien omtales også som CCS (fra engelsk: carbon, capture and storage).

Utforsk fagområdene

Kontaktperson

Kontaktpersoner