Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan kan fiskeri- og havbruksnæringen tilpasse seg global oppvarming og bli en del av fremtidens lavutslippssamfunn?

Klimamarin er et møtepunkt for forskere, næring og myndigheter som løfter kunnskap om hvordan klimaendringer påvirker viktige økosystemer og hvordan fiskeri og havbruk kan redusere sine klimagassutslipp og være en del av omstillingen til et lavutslippssamfunn. Konferansen arrangeres 13.-14. november på Scandic Nidelven i Trondheim.

På Klimamarin 2018 vil statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet, direktør og sjeføkonom Eirik Wærness i Equinor og fungerende adm dir Ole Erik Almlid i NHO fortelle om hvordan de vurderer klimautfordringen.

Vi vil også belyse hvordan sjømatnæringen kan bidra til å redusere sitt klimaavtrykk og hvilke ambisjoner sjømatnæringen har på dette området. Videre vil du også få vite mer om hvordan klimaendringene kan påvirke sjømatnæringen – kan de sette en stopper for vekstambisjonene i sjømatnæringen?

Konferansen avsluttes med en paneldebatt der Norges Fiskarlag, Norsk Industri, Sjømat Norge og Bellona deltar.

Klimamarin 2018 arrangeres lunsj-til-lunsj på Scandic Nidelven i Trondheim 13. og 14. november, med middag for deltakerne om kvelden den 13. november.

Velkommen!

Fult program for Klimamarin finner du på www.klimamarin.no

Klimamarin arrangeres i samarbeid med NCE Aquatech Cluster

Utforsk fagområdene