Til hovedinnhold

Hva skjer når bygg blir kraftprodusenter?

Ann Kristin Kvellheim disputerer ved NTNU 5. april på området teknologiledelse i byggesektoren.

Ann Kristin Kvellheim
Ann Kristin Kvellheim. Foto: ZEB

PhD-avhandlingen omhandler introduksjon av nullutslippsbygg i det norske markedet og er finansiert gjennom The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB). Det er blant annet undersøkt hva som skjer når bygg blir kraftprodusenter, og hvilke argumenter og strategier bygg- og kraftsektoren bruker for å fremme sine interesser.

Samarbeid i på tvers av bransjer og aktører med ulike ståsted er krevende, og avhandlingen foreslår verktøy og strategier for at slike samarbeid skal fungere.

– På denne måten kan avhandlingen bidra til forbedrede prosesser som er avgjørende i overgangen til det grønne skiftet, sier Kvellheim, som til daglig arbeider som seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk.

Avhandlingen har tittelen Building Power – Innovations in the intersection between the building and the power sectors and the transition to sustainability, og disputasen finner sted kl. 12.30 på NTNU Moholt. Prøveforelesningen er kl. 10.15 samme sted.

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

Publisert tirsdag 3. april 2018
Forskningsleder
402 30 315

Prosjektvarighet:

01.10.2010 - 30.06.2017