Til hovedinnhold
Norsk English

Halvert CO2-utslipp med aluminiumsmast

Prototype Alma ferdig montert utenfor Kapp Aluminiums lokaler, før testing i Sevilla i Spania. Foto: Asbjørn Risbakken
Statnett har i samarbeid med Norsk Hydro, Hydal Aluminium Profiler, Kapp Aluminium, VP Metall, EFLA, NTNU og SINTEF Raufoss Manufacturing utviklet en aluminiumsmast til bruk i det norske sentralnettet. Masten gir om lag halvparten av CO2-utslippet til en stålmast, når både produksjon og resirkulering blir med i regnestykket.

Gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet AluMast har Statnett med forskningspartnere utviklet en mast i aluminium for bruk på 420 kV spenningsnivå i det landsdekkende sentralnettet. Nå har Statnett også sjekket CO2-utslippene i et livsløpsperspektiv ved ulike typer master, også for bruk av aluminiumsmaster.

Beregningene viser at master laget i aluminium har bare halve utslippet av en stålmast, noe som særlig har sammenheng med betydelig vektreduksjon, samt at aluminium kan resirkuleres og gjenbrukes på en god måte. En aluminiumsmast produsert i Europa har et utslipp på 13 tonn CO2, mens en europeisk stålmast gir et utslipp på 23 tonn. Dersom aluminiumen blir produsert i Norge, reduseres CO2-utslippene ytterligere.

Lovende resultater

I prosjektet AluMast ble det på oppdrag fra Statnett utviklet og konstruert en høyspentmast i aluminiumsprofiler. – Prototype Alma, som er 32 meter høy og 26 meter bred, og som har blitt testet i Spania, har en vesentlig lavere CO2-utslipp i et livsløpsperspektiv enn standard stålmaster, og det er et lovende resultat, sier seniorforsker Tore Tryland, primus motor bak prosjektet i SINTEF Raufoss Manufacturing.

– Vi jobber nå med å utvikle geometrier for tilsvarende master i ulike høyder og tilpasset ulike typer terreng. Aluminiumsmasten Alma er ikke testet ut for alle mengder snø og is som kan legge seg på ledningen, og skal i første omgang testes ut inn mot Kobbvatnet transformatorstasjon.

Mer informasjon og rapporten "Life Cycle Assessment for Transmission Towers" fra Statnett finnes her

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

AluMast

Prosjektvarighet:

01.02.2015 - 31.03.2018

Utforsk fagområdene