Til hovedinnhold
Norsk English

Fikk prestisjefylt stipend

Bilde av Rachel Tiller og venner ifm et årsmøte.
Bildet er fra årsmøtet for REGIMES prosjektet i august 2017, hvor Elizabeth Nyman (til venstre), Rachel Tillers sønn Theodore Tiller (13), Rachel Tiller og prosjektleder for REGIMES prosjektet Dorothy Dankel ved Universitetet i Bergen var tilstede.
Seniorforsker Rachel Tiller er tildelt den prestisjetunge Fulbright Arctic Chair Award. Hun skal være gjesteforsker ved Maritime Studies programmet ved Texas A&M University at Galveston utenfor Houston.

SINTEF-forskeren flytter til Texas i august og blir til juni 2019, hvor hun skal jobbe tett sammen med den anerkjente statsviteren professor Elizabeth Nyman. Tittelen på prosjektet er: "Evaluating the BBNJ treaty as a global political solution to plastic pollution in areas beyond national jurisdiction, with a special focus on the Arctic Ocean".

Skal forske på politiske spørsmål rundt Arktis

I løpet av oppholdet skal hun jobbe med forskning på politiske spørsmål rundt klimaendringene i Arktis. Tiller skal også jobbe med en ny traktat som skal forhandles de neste to årene, som omfatter havområdene utenfor nasjonal jurisdiksjon (BBNJ – Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction). Havsmelting i Arktis fører til at et nytt havområde blir åpnet for ressursutnyttelse.

- Jeg skal analysere dette i lys av den manglende internasjonale forvaltningen av plast i havet og hvordan dette kan påvirke traktatforhandlingene, sier Tiller, som er strålende fornøyd med stipendet:

- Denne utnevnelsen var uhyre viktig for meg. Dette gir meg muligheten til å være på plass i USA med den relevante kompetansen ved Texas A&M, og kunne delta på forhandlingene og jobbe tett med noen av de sterkeste tverrfaglige statsviterne i verden. Det er et anerkjent stipend i USA, og jeg er veldig stolt over å være vurdert så sterk faglig av Fulbright-komiteen, sier seniorforskeren.

Vil samarbeide med anerkjent amerikansk professor

Tiller vil samarbeide tett med professor Elizabeth Nyman, som leder Senter for Maritime Studier ved Texas A&M University at Galveston. Hun er en ekspert på internasjonale maritime konflikter, og er spesielt interessert i havressurser som fisk, olje og gass, og hvordan disse påvirker staters ønsker om å kontrollere havrommet. Hun er høyt respektert i feltet sitt og har publisert mye. Hun er i tillegg en ekspert på BBNJ prosessen ved FN.

- Ettersom forhandlingene til BBNJ traktaten skal skje ved hovedkvarteret til FN i New York er USA det naturlige stedet – spesielt i 2018-2019 når forhandlingene offisielt starter, forteller Tiller.

Disse forhandlingene har også sterk tilknytning til to andre prosjekt som Tiller jobber med, REGIMES (www.regimes.no) og GoJelly (https://www.facebook.com/GoJellyEU) som handler om havressurser under henholdsvis klimaendringer og plaststress.

Har forsket i USA tidligere

Tiller har lenge ønsket seg tilbake til USA, hvor hun var på forskningsopphold i 2011/2012 – da ved University of California Santa Barbara.

- Hva er hovedformålet med stipendet?

- Formålet med stipendet var da det ble opprettet i 2010, å øke forskermobilitet mellom Norge og USA. Ønsket var også å profilere UNIS (Universitetet i Svalbard) som internasjonal plattform for polarforskning, og å fremme kunnskapsutveksling om Arktis. Stipendet var opprinnelig forbeholdt naturvitenskapene, men er fra 2016 utvidet til å omfatte alle fagfelt som kan ha relevans for kunnskap om nordområdene, inklusive humaniora og samfunnsfag, sier hun.

Her kan du finne mer informasjon om universitetet i Texas.

Her er mer info om selve stipendet

Kontaktperson