Til hovedinnhold
Norsk English

Byggforskserien med nyttig anvisning om fuktteori

Illustrasjonen viser vanlige fuktkilder og fukttransportformer
Illustrasjonen viser vanlige fuktkilder og fukttransportformer. Ill.: SINTEF Byggforsk
Byggforskserien gir bakgrunnskunnskap for å kunne utforme bygninger med god beskyttelse mot fuktskader.

Rundt 75 prosent av alle byggskader har sammenheng med fukt eller virkningene av fukt. Fukt er medvirkende årsak til korrosjon, råte, muggsoppvekst, frostsprengning, telehiv, svinn, svelling og saltvandring i materialer og konstruksjoner.

Fukt kan også føre til uønskede emisjoner fra byggematerialer, soppvekst eller annen biologisk aktivitet som kan påvirke innemiljøet negativt.

Den reviderte anvisningen 421.132 Fukt i bygninger. Teorigrunnlag gir en kort innføring i fuktteori. Hensikten er å gi et grunnlag for å utforme konstruksjoner med tilfredsstillende beskyttelse mot fuktskader.

Anvisningen tar for seg:

  • fukt i uteluft, inneluft og materialer
  • sentrale definisjoner for luftfuktighet som vanndampinnhold, metningsinnhold, kritisk fuktnivå og absolutt fuktinnhold
  • fukttransport i materialer og konstruksjoner
  • hjelpemidler som luftfuktighetsdiagram (Mollier-diagram) og beregninger for å finne blant annet duggpunkt, kondensmengde og vanndampinnhold
  • bruk av sorpsjonskurver for å finne opptak og innhold av fukt i luft og byggematerialer
  • dataprogrammer som beregner og tolker fuktinnhold

Transport av vann i væskefase er omtalt, men ikke behandlet i anvisningen.

Kontaktperson