Til hovedinnhold
Norsk English

Booker hjemmehjelpen selv med ny nettløsning

SINTEF skal evaluere gevinsten av bookingsystemet "Tjenesteshop" i Larvik kommune. Systemet gjør det mulig å bestille kommunale tjenester til bestemte tider. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
SINTEF skal evaluere gevinsten av bookingsystemet "Tjenesteshop" i Larvik kommune. Systemet gjør det mulig å bestille kommunale tjenester til bestemte tider. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Med "Tjenesteshop" kan brukerne av kommunale tjenester selv booke tid for hjelpen de trenger. Forskere jobber nå med å kartlegge mulighetene dette gir.

Vanligvis er brukere av kommunale tjenester nødt til å ta imot tilbudene når det passer for kommunen.

I Larvik snur kommunen på flisa – brukerne skal selv få velge når de ønsker å motta kommunale tjenester, for eksempel når vaskehjelpen skal komme. Resultatet har blitt en nettbasert løsning, Tjenesteshop, som kan brukes fra telefon, nettbrett og pc.

– Her kan brukerne selv gå inn og booke fra et utvalg tjenester, innenfor tidsrammer kommunen har definert, sier Anne Kathrine Kvelle, prosjektleder og avdelingsleder i Larvik kommune.

Fikk mer tid

SINTEF er nå i full gang med å hjelpe kommunen med å kartlegge mulighetene denne teknologien gir.

– Tjenesten blir mer fleksibel når Tjenesteshop-løsningen tas i bruk. Det finnes mulige gevinster også for kommunen i dette, blant annet har kommunen erfart at brukerne bestiller færre tjenester når de bruker Tjenesteshop. Dette gjør faktisk at kommunen får mer tid til rådighet, og vi hjelper dem med å se hvordan de kan hente ut denne gevinsten, sier Dag Ausen, forskningsleder ved SINTEF Digital.

SINTEF bidrar med å finne ut hvordan den kommunale tjenesten endres etter at Tjenesteshop er tatt i bruk, og hva endringen betyr for arbeidsdagene til de

Nettløsningen Tjenesteshop gir brukerne mer kontroll over sin egen hverdag. Nå skal effekten av det digitale planleggingsverktøyet forskes på. Her er i mobilvisning.

som jobber i kommunen. De kommer også med innspill til hvordan kommunen kan endre tjenestene for å få gevinster.

– Vi ser at et godt samspill mellom tjenester og teknologi kan skape en rikere tjeneste, der både brukere og ansatte blir mer fornøyde, sier Ausen.

På sikt skal SINTEF og andre forskningspartnere også dokumentere gevinsten av å bruke Tjenesteshop på ulike tjenesteområder.

Ville ikke sitte hjemme og vente

Utgangspunktet for kommunens ønske om en annerledes tjeneste var at de fikk en ny avdeling i kommunen med ni unge, aktive funksjonshemmede.

– De ønsket ikke å sitte hjemme og vente på at noen fra kommunen skulle komme til dem, og svært ofte ville de bytte tidspunkt for tjenestene i hjemmet, sier Kvelle.

Bookingsystemet er også en fordel for kommunen, siden de vet at det avtalte tidspunktet passer for brukeren.

– Vi slipper i stor grad endringer av tidspunkt, og vi unngår bomturer. Når brukerne selv har gjort en bestilling, føler de større ansvar for besøket, sier Kvelle.

Får bedre livskvalitet

Så langt er Tjenesteshop prøvd ut av funksjonshemmede i Larvik kommune, og også av familier som har barn på avlastning i Sandefjord kommune.

– Tilbakemeldingene så langt er gode. De syns dette er en god måte å styre hverdagen sin på, som gir større fleksibilitet og bedre livskvalitet, sier Kvelle.

Nå ser kommunen på mulighetene for å bruke Tjenesteshop overfor større brukergrupper, for eksempel eldre. Hun håper at flere kommuner vil ønske å ta det i bruk.

– Jeg har vært i mange kommuner og snakket om Tjenesteshop, og mange er interesserte. Nå gjøres det forskning på tilfredshet og gevinster, og endel avventer nok resultatene fra den forskningen, sier Kvelle.

Prosjektet får støtte fra Forskningsrådet, og SINTEF, Universitetet i Sørøst-Norge og Telemarksforskning bidrar i ulike deler av prosjektet.

Utforsk fagområdene